Drie nieuwe opties voor huisvesten arbeidsmigranten Schagen: ook op terrein Vezet en langs oostkant Provincialeweg N241

Datum:
 • woensdag 18 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Om het nijpende gebrek aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten op te lossen wil het college van Schagen meewerken aan vier nieuwe locaties in de gemeente.


  Er werken vijftienhonderd seizoensarbeiders in heel Schagen, waarvan voor vijfhonderd mensen huisvesting is vergund. ,,Er is dus plek nodig voor zeker duizend mensen die hier hun brood verdienen en nu ergens illegaal wonen.’’
  ,,Dit doen zij bijvoorbeeld op recreatieterreinen of in woonhuizen. Regelmatig wordt de gemeentelijke handhaving hiervoor ingezet, soms treffen zij schrijnende situaties aan’’, laat een verontruste wethouder Jelle Beemsterboer weten.

  Tijdpad

  In een memo aan de gemeenteraad meldt hij daarom dat het college dit wenst op te lossen en op zoek is naar goede plekken voor huisvesting, waarbij Beemsterboer verwacht dat het zeker nog wel een jaar duren voor er besluiten genomen kunnen worden.
  Op dit moment heeft het gemeentebestuur vier locaties in beeld. Dat gaat allereerst om De Lus op bedrijventerrein Lagedijk in Schagen zelf, waar initiatiefnemer Klaas de Leeuw een grootschalig migrantenhotel wil realiseren.

  Alternatieven

  Daarnaast zijn er nog drie locaties in beeld: Volentibus, een particulier akkergebied westelijk van bedrijventerrein Lagedijk, de locatie Wokke ten oosten van de Provincialeweg N241 tegenover bedrijventerrein Witte Paal. En tenslotte de locatie Vezet, zuidelijk van bedrijventerrein Warmenhuizen.

  Procedures

  Voor de in totaal vier locaties die de wethouder op het oog heeft, geldt dat ze afwijken van het bestemmingsplan. ,,Er zijn dus nog procedures nodig om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Ook heeft de provincie liever dat er niet in het buitengebied en niet op industrieterreinen wordt overgegaan tot huisvesting, zij eisen dat de gemeente eerst onderbouwt dat huisvesting binnen de bestaande bebouwde kom niet mogelijk is.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten