Natuurclubs geven aan waar windturbines kunnen: ’Je kan ons landschap maar één keer verpesten’

Datum:
 • donderdag 27 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Om een ’confettilandschap’ te voorkomen waarin verspreid windturbines staan, pleiten Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties voor clustering van windmolens.


  ,,Geen lange rijen en geen losse windturbines. Je kan ons landschap maar één keer verpesten”, zegt Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.
  Zijn organisatie trekt op met drie gebiedsbeheerders: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuur Reservaat. Gezamenlijk brengen zij in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) in, waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Twee kaarten met rode, blauwe en groene vlekken geven de mogelijkheden voor windmolens en zonneweides aan.
  Het is niet zo dat op de kaart primair de terreinen die door de organisaties beheerd worden rood zijn gekleurd. ,,Waar het natuurgebieden betreft wel uiteraard, maar aan de randen of op parkeerplekken zien wij we mogelijkheden. Ook willen we ruimte geven aan innovatieve ideeën, zoals het financieren van de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden uit zonneparken.’’

  Spektakel

  Het RES-proces, waar Akkerman in meedraait, is ’behoorlijk bestuurlijk’. ,,Als de zoekgebieden in de concept-RES worden benoemd, begint het echte spektakel natuurlijk pas. Het is zaak de burgers erbij te betrokken en ze ook eigenaar te maken van de zon- en windparken, zodat ze er geld aan kunnen verdienen.’’
  Om de kaarten van vier natuurclubs te bekijken klik hier.
  Op dit moment worden achter de schermen de zoekgebieden benoemd. ,,En dat willen we nu beïnvloeden met deze kaarten. De oproep is: wijs geen zoekgebieden aan in de rode zones. De concept-RES toetsen we straks aan onze criteria. Past het, dan werken we graag mee om het draagvlak te bevorderen. Past het niet, dan nemen we er stelling tegen.’’
  Akkerman is voorstander van het opwekken van duurzame energie. „De komst van windmolens en zonneweides zal ons Noord-Hollandse landschap veranderen. De komende maanden zijn cruciaal, dan wordt over deze locaties besloten en daarmee over de toekomst van ons Noord-Hollandse landschap. En als we er in Noord-Holland niet zelf uit komen, dan bepaalt het rijk de locaties.”

  Trekvogelroutes

  Gebieden in het Noord-Hollandse NatuurNetwerk en de weidevogelkerngebieden zijn volgens de organisaties niet geschikt voor windmolens of zonneweides. Dat geldt ook voor cultuurhistorisch bijzondere landschappen en belangrijke trekvogelroutes. Dus geen windmolens op Texel en Wieringen, in ’t Gooi, de binnenduinrand, de weidevogelgebieden in West-Friesland, langs de dijken van het IJsselmeer of in het IJsselmeer zelf, vinden de vier organisaties.
  De binnenduinrand, gebieden met veel weidevogels, de waddenkust van Texel, direct langs Westfriese Omringdijk en het IJsselmeer zijn ongeschikt voor zonneweides volgens de natuur- en milieuorganisaties. „Deze gebieden zijn te waardevol en er zijn alternatieven genoeg”, volgens Akkerman.
  De rode gebieden op de kaart geven aan ’waar echt geen ruimte is voor wind omdat het natuur- of foerageergebied betreft of mooi kleinschalig terrein dat we moeten koesteren’. Voor de blauwe en groene gebieden geldt evenwel geen carte blanche, zegt Akkerman. ,,Heel zorgvuldig moet het daar worden ingepast. En er moet draagvlak voor zijn.’’
  De concept-RES’en, in Noord-Holland een voor het noordelijk en een voor het zuidelijk deel, worden in juni vastgesteld. Dan volgt een ronde van inspraak en in maart volgend jaar is de definitieve vaststelling. Dan start het proces van verwerven van locaties en vergunningen verlenen.
  Noordhollands Dagblad

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Ondertussen is wel het prachtige landschap rond de Westfriese dijk bij Aartswoud verziekt met knipperende afschuwelijke hoge molens.

  Dekker zei

  Wie 's avonds of 's nachts over de A7 rijdt zal versteld staan van de enorme aantallen rode lichtjes in het donker, het zijn allemaal windmolens.
  We hebben krankzinnige bestuurders die ongetwijfeld een hele diepe zak hebben waar een grote hoeveelheid zwart geld in gaat, anders valt deze idioterie niet te verklaren. Lezers met een betere verklaring zijn welkom.

  Anoniem zei

  Ons mooie landschap (ja, ook s' nachts) is verworden tot het Botlekgebied.
  Verschrikkelijk!
  Vroeger sliepen we vaak s' nachts buiten; dat hoeven we nu niet meer te doen. Je lijf is onrustig van al dat geknipper in de nacht.
  Hoe komen we hier nog ooit vanaf?

  Een reactie posten