Inspreekuur gemeenteraad: Pleidooi van George Suidgeest over Wieringermeer

Datum:
 • woensdag 26 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Pleidooi van George Suidgeest, gehouden op 25 februari 2020


  25-2-2020   Beste raadsleden en andere aanwezigen.

  Mijn naam is George Suidgeest, inwoner van Middenmeer

  U heeft of krijgt een stuk met een aantal vragen. De belangrijkste is of wij wel door kunnen gaan met de geplande veranderingen in de Wieringermeer, met verdere bouw van datacenters in het bijzonder en het bepalen van een zoekgebied groter dan 0 ha.

  In de afgelopen jaren is al veel veranderd in de Wieringermeer.

  Bij die veranderingen waren plannen en verwachtingen de basis.

  In die plannen waren onderdelen toegezegd, zoals:
  - oostzijde bebouwd;
  - westzijde onbebouwd met een waterpartij
  Hier kwam later het venster bij, tot welke grens laten wij het venster lopen? Weet iedereen hoe groot het gebied is wat hiermee wordt bedoeld?

  Voor wijziging bestemmingsplan zijn een aantal zaken als basis gekozen:
  -      Gebruik restwarmte;
  -      Aanleggen watercompensatie
  Wat is hier van terecht gekomen?

  Mijn oproep aan u is:
  beperk het gebied van het gebiedsplan eerst tot de huidige bebouwde delen/bouwblokken.

  Wacht met toestaan van meer bouw buiten de bestaande blokken.

  Vraag het college te werken aan:
  - onderzoek naar de gevolgen van straling die datacenters veroorzaken;
  - wat is de status van gebruik restwarmte;
  - laat de groene singel om de bebouwing aanleggen;
  - laat een concreet plan voor de watercompensatie maken.
  Laat het niet bij een tekening als bijlage bij het plan.
  Straks is hier geen geld meer voor en kan dit een financiƫle strop voor de gemeenschap betekenen.
  - laat in beeld brengen hoe wij doelstellingen mbt energieneutraal kunnen halen in het geval we verder gaan met bouwen van datacenters.

  Samengevat is mijn oproep,
  - kies voor geen zoekgebied;
  - eerst pas op de plaats;
  - regel eerst wat toegezegd is en nu belangrijk is om te onderzoeken.


  Eventueel:
  - kijk verder dan alleen maar industrie ontwikkelen;
  - probeer te kijken naar andere behoeftes van de inwoners, zoals woningbouw.


  0 reacties :

  Een reactie posten