Gedeputeerde Staten willen meer bouw in landelijk gebied: ’Maximum van elf woningen is een duidelijke grens’

Datum:
 • donderdag 20 februari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Gedeputeerde Staten stellen voor woningbouw in landelijk gebied in Noord-Holland te verruimen via de nieuwe (concept-)omgevingsverordening.  Die wordt in juni in Provinciale Staten behandeld. Veel gemeenten vinden het echter geen verruiming, maar een begrenzing.
  De concept-verordening is dinsdag gepubliceerd. Daarin worden grote gebieden in de provincie tot ’Bijzonder Provinciaal Landschap’ verklaard.
  „In de huidige verordening mag in landelijk gebied niet kleinschalig worden gebouwd als niet aan de rijksregels wordt voldaan. De nieuwe verordening maakt het mogelijk maximaal elf woningen te bouwen, als die aan de kern of aan een dorpslint worden gebouwd. De kwaliteiten van het bijzondere landschap mogen niet worden aangetast”, aldus GS.
  (Kaart: Rood wordt ’bijzonder provinciaal landschap’. Voor een grote afbeelding van de kaart: klik hier)
  Gedeputeerde Staten willen meer bouw in landelijk gebied: ’Maximum van elf woningen is een duidelijke grens’
  Een belangrijke rijksregel is dat niet in landelijk gebied mag worden gebouwd als er binnen de bebouwde kom nog inbreilocaties zijn.
  Een verruiming dus, maar aan de andere kant stelt GS ook dat grotere woningbouwprojecten wel uitgesloten zijn ’tenzij groot openbaar belang’ in het spel is.
  Gedeputeerde Staten menen dat op deze manier meer bouwplannen mogelijk zijn en dat de gemeenten zo ook meer zeggenschap krijgen. Maar: „Een belangrijk uitgangspunt blijft de bescherming van bijzondere landschappen.”
  Een woordvoerder van de provincie benadrukt dat het gaat om een conceptverordening. „Het doel is te kijken welke reacties er loskomen en of die aanleiding geven de verordening aan te passen. Hij benadrukt dat de grens van elf woningen ook echt een grens is: „Als eenzelfde gemeente nog eenzelfde project wil uitvoeren, gaan onze wenkbrauwen wel omhoog.”
  In ieder geval de gemeenten in Noord-Holland Noord gaan de verordening bestuderen en protesteren nu al. Wethouder Klaas Valkering van Bergen kondigt al aan zich tot en met de Raad van State hiertegen te zullen verzetten.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten