’Bestaat woningnood niet voor provincie?’ Beroering in de Noordkop door plannen om nieuwbouw te beperken

Datum:
 • woensdag 19 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Noordkop -Van twee regelingen naar één.


  ’Bestaat woningnood niet voor provincie?’ Beroering in de Noordkop door plannen om nieuwbouw te beperken

  ’Bestaat woningnood niet voor provincie?’ Beroering in de Noordkop door plannen om nieuwbouw te beperken
  I

  In het paars de beperkingen voor woningbouw die de provincie wil opleggen.
  © Kaartje provincie
  NOORDKOP
  Een enorme wijk van zeker achthonderd woningen aan de rand van een plattelandsstadje? Als het aan de provincie ligt wel. Rondom Schagen wordt nieuwbouw beperkt, op een terrein na, waar dan alles moet komen. ’Onbegrijpelijk’, vindt de gemeente Schagen.
  Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen vreest het ergste. ,,Als de plannen van de provincie werkelijkheid worden, krijg je een kolossale stadse puist aan de zuidkant van Schagen zelf. Met amper groen.”
  Beemsterboer: ,,Volgens de nieuwe kaarten staat de provincie alleen in Muggenburg-Zuid woningbouw van enige omvang toe. Dus moeten we daar proppen. Andere flinke locaties moeten van Gedeputeerde Staten open blijven. Hoe hoog we in Muggenburg ook bouwen, we zullen onherroepelijk woningzoekenden in de kou moeten laten staan. Wil de provincie dát?”

  Geschrokken

  Veel gemeentebestuurders in de Kop van Noord-Holland zijn zich een hoedje geschrokken van kaartjes die de provincie deze week openbaar maakte. Daaruit blijkt dat op allerlei plaatsen niet of nauwelijks mag worden gebouwd.
  Met het vormen van ’Bijzondere Provinciale Landschappen’ wordt nieuwbouw op tal van plekken aan banden gelegd. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over de voorstellen.

  Hollands Kroon

  Eén blik op de kaart leert wethouder Theo Groot van Hollands Kroon dat er straks volgens het kersverse ontwerp van de zogeheten provinciale omgevingsverordening amper meer iets kan op Wieringen. Het schiereiland kleurt bijna helemaal paars. Een slecht teken voor wie er een huis zoekt.
  ,,Al eerder hebben wij bezwaar gemaakt bij de provincie tegen de eerste versie van de plannen. Te veel beperkingen voor nieuwbouw”, zegt Groot. Hij moet de nieuwe kaartjes nog goed bekijken, maar hij vreest dat de protesten weinig of niets hebben geholpen. De wethouder kondigt aan dat de regio zich verenigt om als één front ’Haarlem’ toch op andere gedachten te brengen.
  Groot; ,,De komende tien jaar willen we in de Noordkop duizenden woningen bouwen. Die zijn nodig om aan de vraag te voldoen. En om dit gebied economische impulsen te geven. Dan moet wel er wel ruimte zijn.”
  Texel 
  Wethouder Hennie Huisman van Texel snapt er - kort samengevat - niets van. Nog geen maand geleden had zij op het eiland een ’hoopgevend’ gesprek met gedeputeerde Cees Loggen, de man die bij de provincie gaat over bouwen.
  ,,Hij vertelde extra mogelijkheden te zien bij ons voor woningbouw. Wel maakte hij een voorbehoud, dat de Staten nog toestemming moeten geven. En dan zien we nu dit kaartje. Dat lijkt heel wat anders te zeggen.”
  Een stevig stuk van Texel staat afgebeeld in het paars. Deze kleur overheerst in het zuidoosten. De namen van Oudeschild en Oosterend zijn nauwelijks leesbaar. Juist in deze dorpen wil de gemeente de komende tien jaar behoorlijk uitbreiden.
  Huisman: ,,Tot 2030 moeten wij zeker vierhonderd huizen bouwen om aan de vraag te voldoen. Voor deze uitbreiding hebben wij vooral Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp op het oog.”

  In bezwaar

  De Cocksdorp is ontsnapt aan het paars, dus daar gelden de extra belemmeringen niet - als de huidige voorstellen op 29 juni worden goedgekeurd. De provinciale ontwerp-omgevingsverordening ligt vanaf 18 februari ter inzage. Iedereen kan er bezwaar tegen maken, tot 11 april.
  Huisman: ,,Voordat wij officieel reageren, willen wij eerst weten van de provincie waar wij nu aan toe zijn. Als het kaartje realiteit wordt, kan het voor ons heel anders anders worden.”

  Den Helder

  Als enige Noordkop-gemeente lijkt Den Helder de dans te ontspringen. Daar is niks paars te ontdekken. Rolt Den Helder de rode loper uit voor nieuwbouw? Kunnen woningzoekenden uit Schagen, Hollands Kroon en Texel straks terecht in Nieuwediep?
  ,,Zo ver is het nog niet”, reageert wethouder Kees Visser. ,,Dan moeten er eerst nieuwe regionale afspraken worden gemaakt. We hebben zeker mogelijkheden. Binnenstedelijk is royaal plek voor appartementen. Julianadorp kan verder groeien richting ’s Heeren Loo.”
  Den Helder heeft in Julianadorp ook de Van Foreestweg in beeld voor extra woningen. ,,In het lint, richting de duinen.” De vraag naar de nieuwbouw in Julianadorp-Oost is groot, stelt Visser. ,,Voor Willem-Alexanderhof is een wachtlijst.”
  Met het instellen van Bijzondere Provinciale Landschappen veroorzaakt ’Haarlem’ veel beroering.

  Nauwelijks groen

  Schager wethouder Beemsterboer zegt daarover: ,,Welke kant gaat het in hemelsnaam op? De provincie erkent de woningnood, maar legt vervolgens allerlei nieuwe beperkingen op. De stad Schagen ligt nu rondom in het paars. Naar het oosten en noorden zijn we niets van plan. Maar nu kunnen we straks  bijna niets". 

  ,,Binnenstedelijk, op inbreilocaties in de stad, kunnen we nog wel even voort. Maar ook daar moet je groen houden. Voor Muggenburg-Zuid dachten wij aan maximaal driehonderd huizen. Met vijfhonderd woningen op andere locaties. Als die plekken niet mogen, moet alles naar Muggenburg-Zuid. Dan blijft er weinig ruimte voor groen.”

  Van twee naar één

  De Bijzondere Provinciale Landschappen moeten in de plaats komen van twee andere beschermende landschapsregelingen van de provincie. ,,Van twee regelingen naar één. Maar we krijgen juist met meer beperkingen te maken”, verzucht Beemsterboer.
  Hij wijst ook op grote belemmeringen voor Callantsoog en ’t Zand. Ook bij Anna Paulowna is veel paars te vinden.
  Noordhollands Dagblad


  7 reacties :

  Anoniem zei

  Hr. Groot is verbaast dat er op Wieringen niks meer gebouwd mag worden, daar uit blijkt dat Hr. Groot niet weet dat dat al zo was .Heel Wieringen is een Aardkundig monument en beschermt gebied ook de kernen. Dit geld trouwens ook voor Hr. Meskers die een weg wil aanleggen dwars door een stilte gebied langs de eendenkooi en door een weidevogelgebied, dat alles om de verkeersdrukte op de Poelweg te verminderen, eerst drempels plaatsen waarvan die van te voren weet dat dat niet de oplossing is , en nu toch maar verhogen weer extra kosten en ook dat lost niks op, stel een doorrijverbod in voor vrachtverkeer tussen 6uur s morgens en 6 uur s avonds

  Anoniem zei

  Anoniem 1: Aardkundig monument zegt hellemaal niets, dat wordt door de politiek zo nodig met 1 veeg van tafel geveegd en de provincie doet er gewoon aan mee en anders zijn er wel een stel rechters te vinden die het met de politiek eens zijn.

  Anoniem zei

  Voor Hollands Kroon is het slechts: 'Van twee regelingen naar één'.
  Alle paarse gebieden zijn al lang als zodanig aangemerkt. NNN en Aardkundig Monument.

  Alleen als het niet uitkomt (of voor vrienden) kan er alles in Hollands Kroon. Zie o.a. de gebouwen en huizen op Hoenderdaal! En de plannen die er nog zijn.......

  Anoniem zei

  Dus, laatste reageerder: IN HOLLANDS KROON KAN ALLES!!!!!

  Anoniem zei

  Het is te hopen dat Burgemeester Mvr. v Dam. die zins kort ook op het mooie en UNIKE Wieringen woont, zich heeft verdiept in de geschiedenis van Wieringen. ontstaan in de ijstijd met zijn bijzondere en unieke stuwwallen

  Anoniem zei

  Mevrouw van Dam woont op Vatrop, een uniek stukje Wieringen. Een gepland vakantiepark op Vatrop buitendijks (hoogheemraadschap schept een precedent als ze akkoord gaat met die bebouwing omdat de dijk op papier aan de zuidzijde loopt, Hollands Kroon heeft aangegeven in principe besluit dat ze alle medewerking willen verlenen) naast haar op de voormalige Michaëlshof zal uitwijzen of ze op de hoogte is van de geschiedenis. Mevrouw van Dam licht al onder een vergrootglas en heeft het voordeel van de twijfel zodat ze zich waar kan maken nadat ze vanuit beroepsdeformatie heeft gehandeld.

  Anoniem zei

  Coöperatie ZAP ligt op Aardkundig monument en naast Natura 2000 gebied en kreeg toch van dit College een bouwvergunning voor het bouwen op Aardkundig Monument en naast en gedeeltelijk in Natura 2000 gebied. Hoe het mogelijk is begrijpt niemand en al helemaal niet als de rechters in Alkmaar en de RvState geen enkel probleem hebben met die bouwvergunning.

  Een reactie posten