Akkoord over vissers, windmolens en natuur in drukke Noordzee

Datum:
 • maandag 10 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Vissers, energiebedrijven en natuurorganisaties hebben een akkoord bereikt over een „nieuwe balans” op de drukke Noordzee.


  Voor het akkoord stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar, waarvan het grootste deel (119 miljoen) naar het uitkopen en verduurzamen van de vissersvloot gaat.
  Onder leiding van PvdA-coryfee Jacques Wallage gingen de partijen in opdracht van het kabinet om tafel om afspraken te maken over de verdeling van de Noordzee, die steeds drukker wordt door de komst van windparken. In het akkoord staat onder meer dat ruimte zo veel mogelijk „multifunctioneel” moet worden gebruikt.
  De partijen willen verder onderzoeken of de ruimte waar windmolenparken gepland zijn in het zuidelijke deel van de Noordzee open kan blijven. Er zouden dan eerder windparken in het noordelijke deel geopend moeten worden. De mogelijkheid dit te doen moet nog worden verkend, zeggen de partijen.

  Natuurherstel

  In januari lekte al uit dat het kabinet een „bod” van 200 miljoen op tafel legde. Daar zijn de partijen voor nu mee akkoord gegaan, hoewel er organisaties zijn die dit niet genoeg vinden, stelde Wallage.
  Een deel van dat bedrag, 55 miljoen euro, wordt gestoken in onderzoek en natuurherstel. Er worden verder nieuwe plannen opgesteld om bepaalde diersoorten goed te beschermen.
  Ook moet een deel van de opbrengst van bedrijven die energie winnen op de Noordzee, in de toekomst mogelijk geïnvesteerd worden in natuurherstel en verduurzaming, als daar meer geld voor nodig is dan gedacht, aldus het akkoord.

  Ondertekenen

  Wallage beklemtoonde bij de presentatie dat het om een „onderhandelaarsakkoord” gaat. De partijen leggen het „met een positief advies” voor aan de achterban en zullen 31 maart opnieuw onderling spreken om het akkoord naar verwachting definitief te ondertekenen. Vanwege de tegenstrijdige belangen van de partijen, zitten er voor veel onderhandelaars „pijnpunten” in het akkoord. Toch is het volgens Wallage een kwestie van „samen uit, samen thuis.”
  Overigens kan er plots veel veranderen op de Noordzee, stellen de organisaties. Ze willen dan ook met elkaar in overleg blijven. „Zo moet het mogelijk worden effecten van de afspraken in dit akkoord gezamenlijk te evalueren en waar nodig bij te stellen.”
  Noordhollands Dagblad


  2 reacties :

  Dekker zei

  Natuur en windmolens is als vloeken in de kerk.
  Windmolens die alles wat vliegt vermalen tot pulp en diezelfde windmolens die het zeeleven rond diezelfde molens bedreigen kunnen nooit samen gaan met de natuur. Iedereen die dat beweert liegt dat hij barst(Premier Rutte, windmolens draaien op subsidie!!)

  Anoniem zei

  Er is helemaal geen akkoord met vissers. Het voorstel wordt voorgelegd aan de vissers door hun belangenbehartigers. Er is dus geen zins duidelijkheid of er genoeg animo bestaat om aan deze regeling deel te nemen. Over het algemeen is de trend in de visserij dat men wil blijven vissen. Net zoals boeren willen blijven boeren. Zo langzamerhand wordt de eigen voedselvoorziening in Nederland volledig afgebroken, een zeer gevaarlijke ontwikkeling. De situatie in China geeft aan dat Nederland ten koste van alles de beschikking dient te hebben over genoeg lokale en regionale voedselproducenten. Het ontspoorde Nederland, waar wetenschap niet meer meetelt, en kleine kinderen zoals het klimaatmeisje Greta van alles roeptoeteren wat niet op wetenschappelijke basis is aangetoond, voert beleid dat het overgrote deel van de bevolking hard gaat treffen, en waar het klimaat, het lokale en regionale milieu, geen ene sodemieter meer opschieten. Slechts het tegendeel, een slechter klimaat, een slechter lokaal en regionaal milieu zijn de gevolgen van het gevoerde klimaatbeleid en de daaraan gekoppelde energietransitie waardoor tevens het landschap volledig geruïneerd wordt.

  Een reactie posten