Politiek Alkmaar: energietransitie mag niet tot armoede leiden

Datum:
 • dinsdag 7 januari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • ALKMAAR
  De een vindt het Alkmaarse college wel erg ambitieus, de ander meent dat er nog wel een schepje bovenop kan. Maar over één ding zijn de politieke partijen in Alkmaar het eens als het gaat om de onvermijdelijke ’energietransitie’: het mag geen armoede tot gevolg hebben.
  Het woord ’energie-armoede’ viel dinsdagavond herhaaldelijk in de commissie ruimte, tijdens de behandeling van het Programma Duurzaam Alkmaar van het college.
  Tot 2024 moeten er ieder jaar, zowel op bedrijfspanden als op woningen, rond de tienduizend zonnepanelen bij komen. Over vier jaar wordt daarmee in Alkmaar 16 procent duurzame energie opgewekt.
  En dat terwijl de eerder gestelde doelen voor 2020 niet eens zijn gehaald, voerden met name VVD, Seniorenpartij en ChristenUnie aan. Tamara Vermeulen van de VVD vroeg zich af hoe de duurzaamheidsprogramma’s van andere regiogemeenten er eigenlijk uitzien. ,,Waarom moet Alkmaar weer voorop lopen?’’ Haar tweede punt van kritiek: het ontbreken van cijfers en feiten. Zo kan er geen beeld ontstaan over haalbaarheid en betaalbaarheid. ,,Dit is meer geloven, dan zeker weten’’, vulde Arie Epskamp van de Seniorenpartij aan. Paul Simpelaar van de ChristenUnie vond dat het college zich schuldig maakte aan ’bestuurlijke grootspraak’.
  Simon Ruiter van het CDA en Gino Zuccoti van OPA waarschuwden voor een opeenstapeling van beperkende maatregelen voor de bouw. Ruiter vreesde dat zo’n beetje 20 procent van het oppervlak van de Schermer moet worden ingeruimd voor zonnepanelen en windmolens. PvdA’er Mohamed Nabih pleitte voor een onderzoek naar mogelijke locaties voor nieuwe windmolens en velden met zonnepanelen.
  Zowel D66’er David Schultz als Janine Visser van de Partij voor de Dieren vond dat Alkmaar nog best wat meer ambitie kon tonen.

  Steunmaatregelen

  Het punt van de betaalbaarheid keerde in ieder betoog terug. Een meerderheid is voorstander van steunmaatregelen om burgers en bedrijven over te halen in groene energie te investeren én financiële problemen bij burgers te voorkomen. Het college staat daar niet afwijzend tegenover. Steun moet er niet alleen zijn voor Alkmaarders met een smalle beurs, zei wethouder Christiaan Braak (GroenLinks), reagerend op de VVD. Het moet er zijn voor iedereen.
  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten