Zouden ze er ooit komen? 118.000 zonnepanelen in de polder bij Anna Paulowna?

Datum:
 • woensdag 18 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Hollands Kroon -ANNA PAULOWNA
  Nou, niet zolang producent Statkraft overhoop ligt met de provincie


  De aanleg van 118.000 zonnepanelen in de Oostpolder in Anna Paulowna is onzeker. Stroomproducent Statkraft ligt in de clinch met de provincie over het plan De Doorbraak.


  De provincie is met aanvullende eisen gekomen over de invulling en aankleding van de locatie bij de Zwinweg en Amsteldijk. De voorwaarden veroorzaken vertraging. Volgens Statkraft wordt het risico steeds groter dat subsidie vanuit Den Haag wordt verspeeld. ,,Zonder subsidie is het plan niet haalbaar”, stelt Floor Pennink van het bedrijf.
  Statkraft wil 16,5 hectare land naast een oude vuilstortplaats huren van akkerbouwbedrijf Rezelman aan de Zwinweg. Statkraft had gehoopt dit najaar subsidie te krijgen uit een miljardenpot om duurzame energie te stimuleren. Een aanvraag kan pas worden ingediend als de gemeente heeft besloten om vergunning te geven. Hollands Kroon wil dat doen, maar dan moet eerst de provincie akkoord zijn.
  Er komt steeds minder subsidiegeld. In 2020 zal Den Haag nog maar een derde van het bedrag uitkeren wat voor 2018 beschikbaar was.

  Uitzondering

  Volgens Pennink staat in Haarlem bestuurlijk het licht op groen, maar zijn er ambtelijk bezwaren. Zonder toestemming van Noord-Holland maakt het zonnepark geen kans. Het gaat namelijk om een uitzonderingsgebied. Als een locatie niet ligt bij een provinciale weg, een kanaal of spoorlijn, heeft de provincie er wat over te zeggen.
  De provinciale adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling (ARO) heeft het plan op onderdelen afgekeurd. De betrokken ambtelijke afdelingen in het Provinciehuis laten zich adviseren door de ARO.
  De commissie vindt dat Statkraft ’meer’ moet doen met het plan, vanwege de status als uitzonderingslocatie. Zo is aangedrongen op recreatief medegebruik. Pennink: ,,De provincie denkt aan een wandelroute door het park. Wij hebben grote twijfels over het nut daarvan. Wie heeft buiten de zomer interesse om hier te recreëren? Zeker bij slecht weer zal er niemand komen. De locatie ligt op behoorlijke afstand van Van Ewijcksluis, de dichtstbijzijnde woonkern.”

  ’Historische waarde’

  Verder wil de ARO dat de ’historische waarde van de omgeving wordt geaccentueerd’. De vroegere stortplaats ligt in een middeleeuwse kreek. Deze inham vergrootte zich in de loop van de tijden tot het Lotmeer. Daar brak in 1916 de Amsteldijk door. Het gat in de dijk is gedicht door aangrenzende gronden deels af te graven.
  Een deel van de zestien hectare voor het zonnepark ligt daardoor zeventig centimeter lager. Het hoogteverschil moet het park laten zien, vindt de provincie. Statkraft wil juist alle panelen aan de bovenkant op dezelfde hoogte. Pennink: ,,Dat geeft een veel rustiger beeld.”
  Beide partijen blijven er verschillend over denken. ,,We hebben aangedrongen op duidelijkheid, op een definitief standpunt. Dan weten we waar we aan toe zijn. Maar we horen niets, hoe vaak we daarop ook hebben aangedrongen. Kennelijk worstelt de provincie met de materie. Het is ook voor het eerst dat de provincie met zo’n uitzonderingslocatie te maken heeft”, aldus Pennink.

  3,50 meter boven maaiveld

  Vanaf de Zwinweg gezien komen de panelen niet boven de anderhalve meter uit. De werkelijke hoogte van de panelen is 2,80 tot 3,50 meter boven het maaiveld.
  Over het benadrukken van de geschiedenis van het gebied zegt Floor Pennink: ,,Als de provincie dat echt zo belangrijk vindt, moet ze de stortplaats weghalen. Dan geef je veel meer van het oorspronkelijke beeld weer. Maar ook dat is voor discussie vatbaar. Wat is oorspronkelijk? Tot hoever moet je dan terug?”

  ’Zwaar vervuild’

  De oude gemeente Anna Paulowna heeft jarenlang huisvuil gestort in een deel van het Lotmeer. Volgens Pennink is de stortplaats ’ zwaar verontreinigd’. ,,Dus daar blijft iedereen van af.”
  Statkraft denkt nog niet over een ultimatum aan de provincie. Pennink: ,,Ik kan nu niet zeggen tot wanneer wij geduld hebben.”
  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Dekker zei

  Alles wat met de Groene Gekte te maken heeft hangt af van subsidie, opgebracht door de kromliggende burgers. Subsidie die verdwijnt UIT de zakken van de burgers en komt terecht IN de zakken van de rijken.
  Voor de productie van 1 zonnepaneel is 200 kilo kolen nodig, dus voor 118000 gesubsidieerde panelen is 23.000 TON kolen nodig. Begrijpt u het nog? We moeten van de kolen en gas af, maar om het groene sprookje van deze regering in stand te houden kan alleen maar door zwaar vervuilende industrie.

  Een reactie posten