Ze gaat er eigenlijk niet over, maar Provinciale Staten wil zich wel uitspreken over boskap Schoorl

Datum:
 • maandag 16 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Er kloppen 8500 mensen aan met een vraag om in te grijpen en je weet dat je er niet of nauwelijks wat over te zeggen hebt. Wat doe je? Uitleggen dat je er niet over gaat, of je toch over de kwestie buigen?


  Na uitgebreide discussies besloot Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem dat laatste te doen. Dat betekent dat de 8500 ondertekenaars van het burgerinitiatief ’Stop de boskap in de Schoorlse en Noordkennemerduinen’ erop kunnen rekenen dat de Staten zich erin gaan verdiepen. De Statenfracties hopen daarmee teleurstelling en frustratie te voorkomen, hoewel sommige wel aandrongen op enig ’verwachtingenmanagement’.
  Maar dan ook niet meer dan dat, was de uitkomst van wikken en wegen op het Provinciehuis. Na controles en steekproeven kwam de griffie tot de slotsom dat 7241 handtekeningen correct waren gezet en daadwerkelijk van Noord-Hollanders waren. Nog ruim boven de vijfduizend die als minimum voor een burgerinitiatief gelden. Maar los van dit op alle Statenleden diepe indruk makende cijfer staat de vraag of het burgerinitiatief juridisch goed in elkaar steekt. Je kunt de provincie wel van alles vragen, maar gaat ze er ook over?
  Hoewel een inhoudelijke discussie gemeden moest worden, lieten sommige woordvoerders al tussen de regels doorschemeren hoe ze tegen de bomenkap aankijken. Daar ging het echter vandaag niet over, vandaag lag de vraag voor: verwijzen we de kwestie naar Gedeputeerde Staten, die er wel over gaat, of doet Provinciale Staten er een uitspraak over, terwijl die er maar zijdelings over gaat?
  Geen uitspraak doen, valt toch lastig uit te leggen aan de burger die zoveel moeite doet om z’n kwestie voor te leggen. ,,We zijn het hoogste orgaan in de provincie, dus in die zin gaan we over alles’’, was de nuchtere constatering van Michel Klein (ChristenUnie). Johan Dessing (Forum voor Democratie) was er ook gauw mee klaar: ,,Dit is waar Forum voor staat. Goed gedaan mensen!’’
  In een ’expertmeeting’ op 13 januari laten Statenleden zich voorlichten, waarna ze in de februarivergadering een uitspraak doen. Volgens gedeputeerde Cees Loggen is dat nog op tijd, want voor afloop van het broedseizoen gaat er geen boom tegen de vlakte. Burgemeester en wethouders van Bergen laten hun ’trein’ wel doorrijden. Maandag gaven ze Staatsbosbeheer toestemming het Dr. Steijnbos en het Leeuwenkuilbos in de Schoorlse Duinen, samen twintig hectare, te kappen en dit om te vormen tot duingrasland. Alles voor behoud of terugkeer van kenmerkende planten en dieren.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten