Stichting Agrifacts daagt PBL voor rechter over visie op Tussenevaluatie Gewasbescherming

Datum:
 • donderdag 28 november 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Het bestuur van Stichting Agrifacts (STAF) daagt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de rechter.
  Tekst: Fenneke Wiepkema
  STAF neemt geen genoegen met de reacties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op het verzoek om de communicatie over de Tussenevaluatie Gewasbescherming bij te stellen.
  Een collectief van juristen en advocaten bereidt namens STAF de dagvaarding voor. Het is voor STAF de eerste keer dat de gang naar de rechter wordt gemaakt. Dat is niet makkelijk, erkent bestuurder Jaap Haanstra, maar wel nodig. „Het beeld dat het PBL naar buiten brengt over de landbouw moet kloppen. We hebben het PBL voldoende gelegenheid gegeven zijn fouten te herstellen.”

  'Kunst van het weglaten'

  Het PBL berichtte in juni dat het aantal normoverschrijdingen met gewasbeschermingsmiddelen 15 procent is gedaald, terwijl 50 procent was afgesproken. Volgens STAF heeft het PBL niet helder gecommuniceerd over de manier waarop die 15 procent is berekend, waarom gekozen is voor een bepaalde rekenmethode terwijl er meer methoden zijn die andere uitkomsten geven, en wat dit percentage betekent. Volgens STAF heeft het PBL zijn beoordelingsmethodiek dermate vaag beschreven en veel relevante informatie weggelaten dat het rapport nauwelijks toetsbaar is. Door ‘de kunst van het weglaten’ zijn stakeholders, politici en media op het verkeerde been gezet, aldus STAF.
  STAF wil dat het PBL alsnog correct communiceert over de Tussenevaluatie Gewasbeschermingsmiddelen en verzoekt de rechter de manier van communiceren van het PBL te toetsen aan de hand van de wettelijke taakstelling van dit instituut.

  Doelen niet gehaald

  Aanleiding voor de discussie tussen beide partijen is de publicatie van het PBL-rapport ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’. In zijn onderzoek concludeert het PBL dat akkerbouwers op veel terreinen vooruitgang hebben geboekt, maar dat ondanks deze inspanningen de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet zijn gehaald. STAF verweet het PBL veel context te hebben weggelaten.
  Bron: STAF
  Akkerwijzer.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten