Noord-Holland volgt Urgenda

Datum:
 • dinsdag 12 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem -  Plan 'veertig punten' om behalen klimaatwinst

  Peter Schat 12-11-2019


  Ook de provincie Noord-Holland gaat het ’veertigpuntenplan’ van de stichting Urgenda nalopen om te kijken op welke punten klimaatwinst is te behalen. Gedeputeerde Edward Stigter van Klimaat ontried aanvankelijk de motie die zijn eigen partij GroenLinks en de Partij voor de Dieren tijdens de begrotingsbehandeling in stelling brachten.

  Immers, op veel van de punten kan de provincie niet veel uitrichten omdat ze op vlak van gemeenten of Rijk liggen, aldus de gedeputeerden. Urgenda lanceerde eerder dit jaar een plan met veertig punten die als ze worden nageleefd het halen van klimaatdoelstellingen dichterbij brengen. Omdat andere partijen de motie ook sympathiek vonden en diverse Statenleden Stigter, onder wie GroenLinks-fractievoorzitter Rosan Kocken, uitlegden het niet zo zwaar te nemen ging hij overstag. 

  Fabian Zoon (PvdD): ,,Dit kunnen we ambtelijk vrij snel en goedkoop afdichten.’’ Uit de stemming bleek dat 28 van de 53 aanwezige Statenleden dat met hem eens waren. In een Statencommissie wordt de Urgendalijst binnenkort nagelopen. 

   Dierenwelzijn 

  Het was een van de dertig moties die fracties gisteren indienden bij de behandeling van de provinciebegroting voor 2020. Ook in de smaak viel een voorstel van Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en D66 dierenwelzijn voortaan mee te laten wegen bij beslissen over sponsoring van evenementen. Het betekent dat een evenement waarbij roofvogels worden ingezet niet meer op een provinciale bijdrage kan rekenen. 

  Alleen met vier tegenstemmen van Denk en PVV werd een voorstel te onderzoeken of met optimaliseren van verkeerslichtinstallaties de doorstroming van het fietsverkeer kan worden bevorderd aangenomen. Gedeputeerde Adnan Tekin benadrukte dat de provincie al ’veel van deze dingen doet’ en als de mogelijkheden uitgeput blijken een ongelijkvloerse kruising de enige oplossing biedt. 

  Keti Koti 

  Veel gepraat werd er over het voorstel van Gideon Everduim (Denk) samen met de Partij voor de Dieren ingediend voorstel jaarlijks een bijdrage in de begroting op te nemen voor het Keti Koti evenement in Amsterdam, dat stilstaat bij afschaffing van de slavernij. Veel Statenleden bewogen Everduim de motie niet in te dienen en het evenement zelf een bijdrage aan te laten vragen. Desondanks of juist daarom vroeg hij om een hoofdelijke stemming, waarop per Statenlid de vraag werd gesteld of ze voor of tegen het voorstel waren. De uitslag was waarvoor men waarschuwde: 15 voor en 38 tegen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten