Ingrepen aan bruggen N99 ’met winkel open’

Datum:
 • woensdag 6 november 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Breezand -Wat er precies wanneer gaat gebeuren aan de Teso-haven en de Kooybrug en Balgzandbrug in Rijksweg N99, dat moet nog duidelijk worden.
  Hedzer Faber 6-11-2019

  Maar dat het gebeurt, staat vast en ook dat er zo veel mogelijk wordt gebouwd ’met de winkel open’. 

  De verbindingen zijn te belangrijk om ze voor langere tijd af te sluiten. Of het helemaal zonder afsluiten lukt, kan woordvoerder Erik Suik van Rijkswaterstaat nog niet beloven. ,,Gelet op het grote aantal kunstwerken dat voor vervanging of renovatie in aanmerking komt, zal dat nog wel een uitdaging zijn, de komende jaren.’’ 

  Voor 2025 moeten alle drie de punten zijn aangepakt, als onderdeel van nog een groter aantal ’kunstwerken’, zoals bruggen en viaducten in wegenbouwersjargon worden genoemd. 

  Bij de Kooybrug (bouwjaar 1989) moet de bediening en besturing worden vervangen en renovatiewerk worden verricht aan de brugklep. Dat is ook het geval bij de Balgzandbrug over het kanaal bij Van Ewijcksluis. Die brug werd al in 1928 gebouwd, maar het beweegbare deel van de brug is een stuk jonger; van 1989. In dat jaar is ook de langzaamverkeerbrug daar aangelegd. 

  Ook in het geval van de veerhaven naar Texel in de haven van Den Helder geldt dat een aantal onderdelen ’op’ is. Of ’aan het einde van hun levensduur’, zoals Rijkswaterstaat dat plechtig uitdrukt. 

  RWS is eigenaar van beide veerhavens van de Texelse veerdienst Teso, die hier jaarlijks meer dan vier miljoen passagiers overzet. 

  Ook deze verbinding maakt deel uit van het ’hoofdwegennet’ omdat dit ook voor autoverkeer de belangrijkste (enige) verbinding is tussen het eiland en de vastewal. 

  De Helderse veerhaven werd gebouwd in 1964 en zo’n twintig jaar later dubbeldeks gemaakt. RWS specificeert nog niet wat er precies gebeurt en welke gevolgen dat heeft voor het verkeer van en naar Texel. Zowel de Tesohaven als de bruggen in de N99 bevinden zich nog in de planfase, aldus Suik. ,,Wanneer we dus precies aan de slag gaan en welke hinder dit gaat geven, weten we dus nog niet.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten