HET IS VIJF VOOR TWAALF ...Red het van Steijn- en Leeuwenkuilbos!

Datum:
 • zondag 10 november 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Bergen - Schoorl - Deze week vraagt Staatsbosbeheer de vergunning aan voor het kappen van het Dr. van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos.


  De gemeente Bergen lijkt hieraan helaas toch mee te gaan werken. Dan zullen tientallen hectaren bos plaats maken voor stuifduin... 

  HET IS VIJF VOOR TWAALF ...

  Het laatste redmiddel dat wij hebben om de bulldozers en zagen tegen te houden is het BURGERINITIATIEF. Hiermee kunnen wij de Provincie Noord-Holland dwingen om het stoppen van de kap op de agenda te zetten! We hebben in totaal 5000 ondersteuningsverklaringen nodig. We komen nog zo'n 1000 handtekeningen tekort! 

  HELPT U ONS MEE?

  Teken dan deze week nog een ondersteuningsverklaring. Of vraag anderen (uw buren, familie, vrienden) om dit ook te doen! (Let wel: alleen personen die in Provincie Noord-Holland wonen en tenminste 18 jaar zijn) Dit kan op verschillende manieren:
  • download hier het formulier, PRINT en stuur het op naar ons postadres of;
  • download hier het formulier, PRINT en scan (of fotografeer) en email het naar info@duinstichting.nl of;
  • maak een foto van uw handtekening, sla deze op en vul de ONLINE steunverklaring in via deze link
  Tenslotte, stuur deze email aub door aan vrienden en kennissen!
  NB Uw steunbetuiging is alleen geldig voor de wet wanneer compleet ingevuld, dus naam, adres, geboortedatum én handtekening. Heel vervelend maar noodzakelijk. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en beschermen uw privacy. Alle gegevens zullen worden vernietigd na indiening van het Burgerinitiatief.

  Jan Engelbregt, namens
  Stichting ter Behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied (ook handelend onder de namen: Schoorlse Bos Moet Blijven en de Duinstichting)

  0 reacties :

  Een reactie posten