Frank Wassenberg (PvdD) pakt subsidiehazen van de Waddenvereniging aan, wil onafhankelijk onderzoek

Datum:
 • woensdag 13 november 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • De Waddenvereniging heeft het zwaar in Den Haag en kan op weinig sympathie rekenen van de Partij voor de Dieren.
   
  De vereniging zou miljoenen euro’s gemeenschapsgeld hebben besteed aan twijfelachtige projecten die hoogstwaarschijnlijk niet pasten bij de doelstellingen van de organisatie. Volgens Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) moet er onderzoek worden gedaan naar het opereren van de Waddenvereniging
  De opmerkelijke projecten van de Waddenvereniging, opgericht met het doel de natuur bij het Waddengebied te versterken, zijn nu ook de Partij voor de Dieren opgevallen en Kamerlid Wassenberg duikt in het gat en pakt de subsidiehazen aan. Dit doet hij op subtiele wijze door te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid van de bestede belastinggelden. In een Motie schrijft Wassenberg het volgende:
  “constaterende dat honderden miljoenen euro’s zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat duidelijk is wat de effecten zijn;
  constaterende dat er ondanks verschillende aanmaningen nog altijd geen werkend monitorings- en evaluatiesysteem is;
  verzoekt de regering, zo snel mogelijk een tussentijdse evaluatie door een onafhankelijke partij te organiseren”
  De motie bepleit de uitvoer van een onafhankelijk onderzoek naar de uitgaven van de Waddenvereniging, gericht op het evalueren van de ‘doelmatigheid’ van de gedane uitgaven. Daarmee wordt bedoeld dat moet worden onderzocht of de organisatie het gemeenschapsgeld daadwerkelijk heeft besteed waar het geld voor bedoeld was.
  Extra pikant is het volgende: het kabinet Rutte 3 heeft blijkbaar niet gedacht aan een ‘monitoring en evaluatiesysteem’ waardoor er de facto geen enkel zicht is op de doelmatigheid van de bestedingen. Volgens de oprichter van de Waddenvereniging is het potje subsidiegeld ‘een grabbelton voor subsidiehazen’. Zo werden bizarre projecten gefinancierd zoals een ‘black light golf course’. Wat dat met natuur te maken heeft weet niemand, ergo voldoende reden voor de PvdD om te pleiten voor onafhankelijk onderzoek.
  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten