Begroting aanvaard, maar niet van harte

Datum:
 • woensdag 6 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - Uiteindelijk zonder slag of stoot, maar met de nodige kritische noten van de zijde van de oppositie kreeg de begroting voor 2020 van de gemeente Schagen de zegen van de raad.
  Richard Zut 6-11-2019

  Met een overschot van 36.000 euro sluit Schagen positief af. Met dank an positieve meevallers als een forse meeropbrengst van toeristen- en forensenbelasting van bij elkaar acht ton ton. Al te lovend kon de raad over de begroting dan ook niet zijn. Het ging allemaal niet van harte dus. Vooral de bezuiniging op het sociaal domein met herinvoering van de eigen bijdrage voor de dagbesteding werd verfoeid. ,,Dat gaat om 19 euro per maand, ofwel 228 per jaar per persoon. En dat in een doelgroep die het toch al niet best heeft’’, wist Perry Vriend van de Seniorenpartij. 
  Krachtiger 

  Hij werd gesteund door SP en GroenLinks. Marga Mulder van de Seniorenpartij zei het krachtiger: ,,We mogen geen mensen uitsluiten, dus dit moet worden teruggedraaid!’’ 

  Slechte zaak 

  De begrotingsraad begon er al mee toen inspreker Arie Derksen die sprak namens het Gehandicaptenplatform Schagen, de Ouderenbonden en Ouderenvereniging ’t Zand: ,,Ook de halvering van de budgetten voor dorpsontmoetingsplaatsen (DOP) is een slechte zaak. Daar zijn wij allen zeer verontrust over.’’ Vriend diende zelfs een amendement in: ,,Ik stel daarin een verlaging voor van het budget kunst en cultuur, waarvoor nota bene 221.0000 euro wordt gereserveerd. Repareer daarvan de bezuiniging op dagopvang en ouderenbeleid.’’ 

  Schatten van mensen 

  Jonne van de Beek van de VVD uitte in zijn algemene beschouwing nog een portie forse kritiek: ,,In deze raad zitten allemaal schatten van mensen, maar u houdt ons nu al vijf jaar lang ons buiten de deur. Wij zijn er klaar voor om straks de handen uit de mouwen te steken en de zaak weer op te bouwen hier.’’ 

  Realistisch 

  Wat de opmerking betreft over de grote post voor Kunst en cultuur, reageerde wethouder Joke Kruit: ,,Kunst en cultuur geven mensen heel veel. Vandaar dat we dit ook heel belangrijk vinden. En wat realistisch begroten: dit doen we volgens ons al. Zuiver en realistisch want we schuiven geen dingen naar de toekomst toe.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten