Rem op zonneparken door knelpunten net

Datum:
 • vrijdag 4 oktober 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • AMSTERDAM - Uitwijken naar de vluchtstrook van het elektriciteitsnetwerk
  3-10-2019


  Hoewel de energietransitie nog maar net op stoom raakt, kan het elektriciteitsnet de komst van zonneparken nu al niet meer aan - en dan moeten nog alle woningen van het gas af en alle auto’s van fossiele brandstof.

   250 miljoen euro, dat is het bedrag dat netbeheerder Liander dit jaar alleen al in Noord-Holland investeert. Het bedrag gaat onder meer naar nieuwe en extra kabels, het verzwaren van transformatoren en de bouw van nieuwe transformatorstations. Maar met die maatregelen zijn de problemen niet op korte termijn opgelost.

  Veel van de nu geplande investeringen zullen niet voor 2023 zijn uitgevoerd, terwijl de vraag naar elektriciteit blijft toenemen, bijvoorbeeld door de komst van datacenters die veel elektriciteit verbruiken. Tegelijkertijd is er een tekort aan technici. Volgens woordvoerder Jelle Wils van Liander is het elektriciteitsnetwerk vooral in de dunbevolkte gebieden niet berekend op de toenemende vraag naar en aanbod van elektriciteit, terwijl juist daar zonneparken worden gepland. ,,Het tempo waarin zonneparken worden ontwikkeld, hebben wij niet kunnen voorzien.’’

  Partijen die een zonnepark willen realiseren, kunnen sinds 1 oktober niet overal hun gang gaan. Bij het aanvragen van een zogenoemde SDE+-subsidie moeten zij een positieve transportindicatie krijgen van de netbeheerder. Zo moet worden voorkomen dat subsidies voor duurzame opwekking terechtkomen in gebieden waar het elektriciteitsnet de komende jaren niet kan voorzien in het benodigde transport.

  Om de komst van zonneparken niet overal in de weg te zitten, wordt gekeken hoe het net slimmer kan worden gebruikt.

  Wils: ,,Er liggen reservekabels, zeg maar de vluchtstrook van het elektriciteitsnet. We kijken nu of we daar de zonneparken op kunnen aansluiten onder de voorwaarde dat ze tijdelijk van het net afgaan als er storingen zijn.’’ Hiervoor is aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving nodig. Minister Wiebes heeft al aangegeven dat hij hier een voorstander van is. De gewone consument zal volgens Liander niet de dupe worden van de knelpunten in het elektriciteitsnet. Daarentegen kunnen aanvragen van nieuwe grote afnemers van stroom niet altijd worden gehonoreerd. Volgens Wils is het niet altijd makkelijk om de knelpunten op te lossen. In de gemeente Haarlemmermeer is Liander bijvoorbeeld al vier jaar op zoek naar een locatie voor een nieuw verdeelstation.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten