Provincie promoot biologische bollen

Datum:
 • dinsdag 8 oktober 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • SINT MAARTENSVLOTBRUG De provincie Noord-Holland trekt twintigduizend euro uit voor de promotie van de biologische bloembollen.
  Mike Deutekom  8-10-2019

  Bollenteler Huiberts Bloembollen uit Sint Maartensvlotbrug krijgt het bedrag aan subsidie om de marketing van de biologische bol te versterken. 

  „De teelt van biologische bloembollen heeft een groot milieuvoordeel en er is aangetoond dat de vogelstand op biologische percelen is gestegen. Consumenten weten nog onvoldoende van de positieve impact van de teelt op de waterkwaliteit, bodemweerbaarheid en biodiversiteit. Slechts een deel van de biologisch geteelde bollen in Noord-Holland wordt aan de consument verkocht tegen een meerprijs”, stelt de provincie. 

  De provincie hoopt dat met het bedrag de afzetmarkt van biologische bloembollen uit Noord-Holland wordt verbeterd. Gedeputeerde landbouw, Jack van der Hoek: „Als duurzame biologische bollen niet verkocht worden, dan blijft ook de prikkel uit voor andere bollentelers om duurzame maatregelen te nemen of om te schakelen naar biologisch. Het kost dan alleen geld en levert de ondernemer niets op. Daarom ondersteunen wij ondernemers die het verhaal over dit biologische product vertellen.”

  Noordholland Dagblad  4 reacties :

  Anoniem zei

  Waarom subsidie als een bollenboer het land vergiftigd?
  Verbied gewoon het gebruik van landbouwgif en de bollenboeren zijn wel genoodzaakt om milieuvriendelijk zijn bollen te telen, zo simpel is het. Nu moeten de burgers weer mee betalen aan de inkomsten van vaak rijke bollenboeren.

  Anoniem zei

  Even een overzichtje van subsidies voor boeren:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw-en-tuinbouw/landbouwsubsidies
  Landbouwsubsidies
  Landbouwers en agrarische bedrijven kunnen landbouwsubsidies krijgen. Deze steun is een onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hiermee zorgt de Europese Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa.
  Regelingen voor landbouwers en agrarische bedrijven
  Er zijn verschillende regelingen voor landbouwers en agrarische bedrijven:
  basisbetaling;
  vergroeningsbetaling;
  extra betaling aan jonge landbouwers;
  graasdierpremie;
  borgstellingskrediet voor de landbouw (BL);
  Regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL);
  Regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL);
  tegemoetkoming premie brede weersverzekering.
  Inkomenssteun via basisbetaling
  Landbouwers die inkomenssteun via de basisbetaling willen ontvangen, kunnen jaarlijks de basisbetaling aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  Vergroeningsbetaling als aanvulling op basisbetaling
  In aanvulling op de basisbetaling kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling. In de volgende gevallen kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling:
  Als ze verschillende gewassen verbouwen (gewasdiversificatie). Dit is goed voor de biodiversiteit.
  Als ze 5% van het bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Het stuk bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu.
  Als ze blijvend grasland in stand houden.
  Extra betaling jonge landbouwers
  Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.
  Graasdierpremie
  Laten landbouwers hun schapen of vrouwelijk vleesvee grazen op gronden die niet in aanmerking komen voor de basisbetaling? Dan kunnen zij een graasdierpremie aanvragen.
  Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)
  BL is voor landbouwbedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden bij de afsluiting van een lening. De overheid staat met BL borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.
  Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer
  Landbouwers die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL).
  Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.
  Tegemoetkoming premie brede weersverzekering
  Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.
  Databank EU-subsidies landbouw
  Wilt u precies weten wie er Europese landbouwsubsidie ontvingen? Dan kunt u dit nakijken in een databank met gegevens over landbouwsubsidies.
  Garantieregeling voor jonge boeren
  Het kabinet wil de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (Garantieregeling VVK) in het leven roepen. Deze regeling moet het voor financiers aantrekkelijker maken om een lening te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen en tegelijkertijd willen investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling. Het kabinet verwacht dat boeren voor de zomer van 2019 kunnen gebruikmaken van de regeling.
  Heeft deze informatie u geholpen?

  Anoniem zei

  Krijgen de mensen in dit land ook subsidie omdat hun vaste lasten extreem stijgen door het duurzame op lucht gebaseerde klimaatakkoord en de daarnaan gekoppelde energietransitie? Duurzaam is slechts een kapitaaltransitie van de massa naar de steenrijken eigenaren van multinationals. Allemaal mogelijk gemaakt door de roofkabinetten Rutte waar een grote lijst aan zware misdaden tot oorlogsmisdaden bij het Internationaal Strafhof van ligt qua aanklachten tegen deze zware criminelen.

  Anoniem zei

  Anoniem 3, subsidies zijn alleen bestemd voor lieden die het NIET nodig hebben. Het zijn vaak vrienden van of familie van politici of terroristische groeperingen zoals de IS strijders die van landsverrader no 1 Rutte een stel Toyota 's zo maar voor niets kregen en daarmee hun ideaal, het uitroeien van Joden en westerlingen, dichterbij zagen komen.

  Een reactie posten