VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

Datum:
 • maandag 30 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Regierol ontbreekt

  27-9-2019
  VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar
  Thumbnail
  Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

  Regierol ontbreekt


  ‘Op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus krijgen wij telkens de boodschap dat het huidige budget het kader vormt, in plaats van de ambities die wij hebben met het nieuwe stelsel. Het ontbreken van een sterke regierol en het niet adequaat financieren van onze taken maken de wet voor ons onuitvoerbaar’, schrijft de VNG aan minister Koolmees (SZW).

  Gemiste kans
  In plaats van gemeenten een regierol te geven, kiest het rijk voor een ‘complex stelsel met een groot aantal partijen en sterke sturing vanuit het rijk’, aldus de VNG, die dit een ‘gemiste kans’ noemt. De VNG vindt dat er een logische en heldere taakverdeling met een centrale regierol moet komen, met bijbehorende verantwoordelijkheden voor gemeenten.

  Regelruimte
  De lokale beweegruimte van gemeenten wordt in de conceptwettekst te veel ingeperkt. ‘Dit brengt de kern en doelstelling van de wet in gevaar’, aldus de VNG. Vanwege een aantal gedetailleerde bepalingen zijn de mogelijkheden voor gemeenten om maatwerk toe te passen en verbinding te leggen met andere wetten uit het sociaal domein te beperkt. ‘Er is meer lokale regelruimte nodig.’

  Handhaving
  Gemeenten moeten ‘geheel zelfstandig’ verantwoordelijk worden voor de handhaving van de inburgeringswet, vindt de VNG verder. Door de handhaving bij verschillende partijen te beleggen, wordt het inburgeringstelsel onnodig duur en complex in de uitvoering gemaakt. De VNG vreest dat hierdoor verwarring bij de inburgeraar zal ontstaan en dat een nadruk op boetes zal komen te liggen.

  Prestatiebekostiging
  Invoering van prestatiebekostiging ziet de VNG niet zitten. ‘Gemeenten hebben maar een beperkte beleidsvrijheid en dus weinig mogelijkheden om de ‘prestaties’ te verhogen’, aldus de VNG. Zij pleit voor een andere vorm van verdeling van de middelen.

  Bnnenlands Bestuur

  0 reacties :

  Een reactie posten