Het is te vroeg voor Noord-Hollandse helpdesk stikstofblokkade

Datum:
 • maandag 30 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De provincies krijgen een cruciale rol bij het oplossen van de stikstofblokkade maar overzien nog niet precies wat er van hen gevraagd wordt.  Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) van Noord-Holland is een van de drie gedeputeerden in de kopgroep die donderdag namens de twaalf provincies overlegt met minister Carola Schouten van Landbouw. Ook zij moet bij collega-ministers te rade en vrijdag staat de stikstofproblematiek bij de ministerraaad op de agenda. ,,Het resultaat daarvan komt volgende week dinsdag in Gedeputeerde Staten en op 14 oktober in de Statencommissie. We zijn er hard mee bezig.’’
  Concrete antwoorden op een waslijst aan vragen die de Staten tijdens het debat over de stikstofaanpak op haar afvuurden had ze weinig maandag. ,,We weten niet wat de bijdrage van het rijk wordt en en hoe we zo snel mogelijk de vergunningverlening weer kunnen opstarten.’’

  Helpdesk

  Aanjager van het debat was het CDA, die samen met 50Plus/Partij voor de Ouderen een motie had voorbereid om voor Noord-Hollanders die na de voorstellen van de commissie-Remkes van vorige week met vragen zitten een helpdesk in te stellen. Een sympathiek idee, reageerde het gros van de Statenleden, maar misschien is het voor zoiets nog te vroeg. Wie moet die burgers antwoorden geven, als bestuur en politiek zelf amper weten waar ze aan toe zijn?
  Daarover was Willemien Koning-Hoeve (CDA) kort: ,,De vragen leven nu, dus op korte termijn moet dit informatiepunt er zijn.’’ In navolging van enkele fracties poogde gedeputeerde Rommel Koning-Hoeve te bewegen de motie aan te houden. Dan kon haar plan in de commissievergadering van 14 oktober uitgebreider besproken worden.
  Na kort wat blikken te hebben gewisseld met haar fractiegenoten hield Koning-Hoeve toch vast aan indienen, waarop de motie met 43 tegen negen stemmen werd verworpen. Alleen CDA, PVV en Partij voor de Dieren stemden voor. Wil van Soest (50Plus/PvdO) verwierp haar eigen motie: ,,Omdat het CDA niet met mij als mede-indienster had overlegd. Ik wilde de motie wél aanhouden. Sorry.’’

  Heksenjacht

  De lijnen waarlangs komende discussies zich zullen voltrekken tekenden zich maandag wel af in de Staten. Zo zijn er fracties als CDA, VVD, PvdA en PVV die zich zorgen maken over het stagneren van plannen voor woningbouw en dijkverzwaring, waarbij de PVV de kwestie typeert als ’heksenjacht op stikstof’. ChristenUnie ageert tegen polarisatie en SP wil weten ’hoe de gedeputeerde in de wedstrijd zit.’
  Rommel reageerde daarop dat het door de Raad van State afgeschoten Programma Aanpak Stikstof wat haar betreft niet in aangepaste vorm terugkeert. ,,De balans tussen vergunningverlening en natuurherstel staat voorop. Er liggen projecten stil die bijdragen aan een stikstofreductie. Die door laten gaan moet wel juridisch kunnen en haalbaar zijn. Nu al een doorkijkje geven op wat we gaan doen is onmogelijk.’’
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten