Onderzoek provincie naar illegaal gebruik agrarische gebouwen en veiligheid platte daken

Datum:
 • donderdag 12 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De provincie Noord-Holland gaat extra toezicht houden op gemeenten om instorting van gebouwen en de komst drugslaboratoria in agrarische bedrijfspanden tegen te gaan.  De provincie breidt het toezicht op de gemeenten uit. Afgelopen jaar werd al gekeken hoe gemeenten hun taken uitvoeren als het gaat om het voorkomen van illegale bewoning van recreatieterreinen, het gebruik van roestvast staal in zwembaden en de brandveiligheid in zorginstellingen.
  De komende jaren doet de provincie in samenwerking met gemeenten vier nieuwe onderzoeken. Eén van de zaken waarna wordt gekeken is de wijziging van het gewicht op daken en bovenste etages van bijvoorbeeld winkelcentra, sportaccommodaties en parkeergarages.
  Zaken als: sedumdakbedekking, terrassen en zonnepanelen leveren een verhoging van de belasting op. En ook ontstaan er door klimaatverandering grotere weersextremen. Dit kan leiden tot het instorten van gebouwen. De provincie gaat nu na of gemeenten de vergunningverlening en het toezicht voldoende uitvoeren.
  Agrarische bedrijfspanden worden steeds vaker gebruikt voor illegale activiteiten. De provincie gaat onderzoeken welke maatregelen gemeenten nemen om illegaal gebruik te voorkomen of aan te pakken oen of vrijkomende agrarische bedrijfsterreinen voldoende in beeld zijn.
  Verder gaat de provincie controleren of gemeenten bij evenementen in het buitengebied de juiste afweging maken. Bij het toestaan van evenementen wordt nu vaak niet afgewogen of de overlast van bijvoorbeeld verkeer, geluid en parkeren voor de omgeving in verhouding staat tot het evenement.
  Tot slot wordt gekeken naar het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door akkerbouwers, tuinders en de glastuinbouw in Noord-Holland. Door deze gewasbeschermingsmiddelen kunnen flora en fauna in het waterleven verdwijnen. De provincie gaat kijken of het gemeentelijk milieutoezicht voldoende functioneert.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten