Per park visie nodig

Datum:
 • maandag 5 augustus 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • SCHAGEN - Extra huizen erbij recept tegen illegale bewoning vakantiehuisjes 


  Winnie van Gaalen 5-8-2019

  Op veel recreatieparken komt het voor: huisjes die illegaal worden bewoond. De gemeente Schagen spant in Noord-Holland met vijftig parken de kroon. 

  De aanpak van illegale bewoning laat te wensen over. Sporadisch wordt er tegen opgetreden. Meestal blijft dit beperkt tot incidenten (meldingen en klachten van overlast) waarbij de politie wordt ingeschakeld, blijkt uit onderzoek in opdracht van de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van de provincie Noord-Holland. Met het in beeld brengen van de problematiek per recreatiepark - wie wonen er en waarom - kunnen gemeenten het tij keren, is een van de aanbevelingen van de onderzoekers. 

  Huiswerk op dit gebied is onder meer te doen door de gemeente Schagen met zo’n vijftig veelal aan de kust gelegen recreatieparken. Op al die parken wordt illegaal gewoond, in het slechtste geval zo’n tien procent. Veelal gaat het om seizoenarbeiders, kwetsbare personen of mensen die gescheiden zijn en anderen die een dak boven het hoofd nodig hebben. 

  In Noord-Holland zijn 21 gemeenten bij het onderzoek betrokken. Samen zijn ze goed voor 252 recreatieparken waarvan er 221 in Noord-Holland Noord staan. Hiervan staan er 85 in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. In laatstgenoemde gemeente zijn de parken overwegend klein met minder dan 25 huisjes. Illegaal gebruik komt op de parken in Hollands Kroon niet voor, aldus de onderzoekers. 

  Den Helder

  Op de recreatieparken in Den Helder (26 in totaal waarvan het merendeel minder dan 25 huisjes telt) en op Texel speelt de problematiek wel. Dit waddeneiland heeft 29 recreatieparken waarvan 19 middelgroot tot groot. Net als in de gemeente Schagen (op eentje na) gaat het op Texel om maximaal tien procent van de huisjes. Op één park in Den Helder heeft een kwart of meer van de huisjes illegale bewoners. Voor twee recreatieparken ligt dit cijfer tussen de tien en 25 procent. 

  De aanpak van illegale bewoning heeft in veel gemeenten weinig prioriteit. Handhaven is lastig, het aantal handhavers is beperkt en er is oog voor maatschappelijke problemen. Illegaal wonen op een recreatiepark gebeurt veelal niet uit luxe. Op de vraag van de onderzoekers wat de gemeenten nodig hebben om de situatie te veranderen klinkt onder meer een verlangen naar meer woningen. Zowel in zijn algemeenheid als voor kwetsbare personen en arbeidsmigranten. Het gesprek aangaan met de eigenaren van de recreatieparken, wordt ook als een instrument gezien om illegale bewoning terug te dringen. Met daarbij onder meer de vraag waarom er illegaal wordt verhuurd, wat het oplevert, en waar de eigenaren naar toe willen met hun park. 

  Incidenten 

  De onderzoekers komen met tal van aanbevelingen tegen illegale bewoning. Zoals het per park opstellen van een visie waarbij onder meer duidelijk wordt wat de kansen en mogelijkheden ervan zijn ‘binnen de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.’ Daarnaast wordt geadviseerd naar gemeenten te kijken die de zaken wel goed hebben aangepakt.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Het is mij bekend dat in een of een der parken in Tuitjenhorn een zeer hoog percentage mensen illegaal woont. Dat positieve besluit is door de toenmalige gemeente akkoord verklaard. Die mensen mogen daar volgens de gemeentelijke regels blijven wonen totdat zij het huisje om welke reden dan ook verlaten. Waar jankt die gemeente Schagen nu over. Binnenhelen van zoveel mogelijk financien of wat dan ook. Dat doen ze al met een verhoging van € 80,= voor één huisje dat bijv. niet wordt verhuurd. De gemeente Schagen flikt dit voor elk huisje - dus vele langs de kust - en zie - noodgedwongen - waaronder ondergetekende - zich verplicht om de zaak te verkopen. Let op: "de zaak" is mijn vakantiehuisje. Schooiers 1e klas zijn het in gemeentelijke termen ! Mensen uitkleden !

  Een reactie posten