Pand ZAP Van Ewijcksluis worden 2 appartementen

Datum:
 • zondag 4 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - VAN EWIJCKSLUIS – De gemeente Hollands Kroon heeft een vergunning afgegeven om het voormalige pand van ZAP aan de Van Ewijcksvaart 20 te verbouwen van kantoor naar 2 appartementen. 


  3-8-2019

  De gemeente Hollands Kroon schrijft bij het bekendmaken van de vergunning er wel bij dat er nog ruimte is om bezwaar te maken.

  Bezwaar

  De besluiten en bijbehorende stukken kunt u met ingang van de dag na verzending van de vergunning op opvragen via vergunningen@hollandskroon.nl. Ook voor meer informatie. U kunt ook meer informatie opvragen via telefoonnummer 088–3215000. Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken met ingang van de dag na verzending van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Richt het bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:
  • uw naam, adres, postcode en woonplaats.
  • de datum.
  • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissing door het college).
  • de redenen waarom u het er niet mee eens bent.
  • uw handtekening.
  De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen, gerekend vanaf de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR  Haarlem.
  Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl.
  Hollands Kroon Actueel


  4 reacties :

  Dekker zei

  Meten met 2 maten:
  Daar waar een gezin in Wieringerwerf de grootste problemen kreeg met de Gemeente Hollands Kroon omdat ze een bestaande woning opknapten en bewoonden op het industrieterrein, krijgt een bevriende relatie van dit College geen problemen als hij precies het zelfde doet. Maar omdat een overijverige ambtenaar(bestaan ze nog?) ontdekte dat het gezin er in strijd met het bestemmingsplan woonde moesten ze eigenlijk de woning verlaten.
  Een VVD vriend van het College jaren geleden de bedrijfswoning van ZAP inclusief het kantoor met kantoorbestemming over genomen. Aangezien verhuren aan buitenlanders, legaal of illegaal een lucratieve bezigheid is, moet meer ruimte gegenereerd worden dus het kantoorpand met kantoorbestemming, dus niet bestemd voor bewoning, moet vergroot worden.
  Geen probleem voor dit College en de bevriende ambtenaren, de VVD'er krijgt gewoon toestemming, in strijd met het bestemmingsplan of niet terwijl het gezien in Wieringerwerf de grootste problemen kreeg.

  Anoniem zei

  Hollands kroon kent toch geen wetten en regels. Alleen die ze zelf maken. Zo dat ze precies kunnen doen wat ze willen en waar. Burgers, wat zijn dat? En steekpenningen ontvangen.

  Anoniem zei

  Nu het bedrijf ZAP zelf ook nog weg uit Van Ewijcksluis en daar iets aardigs voor in de plaats. De gemeente zoekt nog plaats voor heel veel bomen. Daar zal het dorp dan dubbelop van opknappen!

  Anoniem zei

  @Dekker, aan het gelijkheidsbeginsel gaat het college dus ook voorbij. Hollands Kroon is steeds beter zichtbaar een dwangdictatuur waar je de elitekliek dient te ondersteunen om wat voor elkaar te krijgen. Ondersteun je de elitekliek niet, of ben je kritisch, dan maken ze je het leven zo zuur mogelijk. Typisch voorbeeld van een dwangdictatuur, waar na de privatisering van overheden, het invoeren van een klimaatwet wij met zijn allen in beland zijn.

  Een reactie posten