Motorcrossers schrikken niet van een geluidswal van twaalf meter hoog

Datum:
 • vrijdag 30 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Geluidswallen van twaalf meter hoog, inpasbaarheid in het landschap, het komt voor Gert Meereboer - voorzitter van de motorcrossers - niet als een verrassing.  ,,We hebben met de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, red.) aangegeven waar we onderzoek naar willen voor de realisatie van een permanent motorcrossterrein. Alles moet kloppen want we willen straks geen bakzeil moeten halen als we onverhoopt voor de Hoge Raad komen te staan. We moeten overal rekening mee houden. Daarom hebben we die andere locatie 73 bij de Zuiderkwelweg en nog drie andere locaties ook opnieuw laten onderzoeken. Dat de gemeente nog eens hamert op met name het te verwachten geluid, is niet verrassend.’’
  De kanttekeningen die burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon plaatsen bij de onderzoeksopzet voor een milieueffectrapportage (Mer) zijn volgens Meereboer niets nieuws. ,,We hebben in ons eigen geluidsonderzoek ook al geluidswallen van tien tot twaalf meter ingetekend. Juist omdat we meer willen doen aan de decibellen dan wettelijk is vereist. We gaan bijvoorbeeld uit van veertig decibel op de gevel van omliggende woningen, waar in landelijk gebied de wettelijke norm 45 decibel is. En op de erfgrens van het motorcrossterrein willen we op maximaal vijftig decibel uitkomen, waar bijvoorbeeld een startende auto al 65 decibel veroorzaakt.’’
  Meereboer begrijpt dat burgemeester en wethouders hameren op de geluidseisen. ,,Het college wil dat de omgeving beschermd wordt tegen geluidsoverlast. Terecht dat ze ons daaraan houden.’’
  En over de landschappelijke inpasbaarheid van het plan maakt hij zich ook geen zorgen. ,,Wij gaan uit van de locatie op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg, ook NC10 genoemd. Daar ligt al een acht meter hoog talud voor de Provincialeweg N242. Daar is een geluidswal van twaalf meter wel inpasbaar te maken. Dat kan met een aarden wal maar ook met bijvoorbeeld een rechtscherm.’’
  Wat betreft de springende motoren is hij ook duidelijk. ,,Dat is allemaal meegenomen in ons geluidsonderzoek en wordt straks ook meegenomen in de Mer. Daar maak ik me geen zorgen over. Zeker niet omdat er geen motorcrossers springt met de gashendel vol open. Die draai je juist dicht als je van een heuvel de lucht in gaat.’’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten