Weerstand blijft tegen hoogspanningskabel

Datum:
 • donderdag 25 juli 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Breezand College akkoord met gewijzigd trace


  Mike Deutekom 25-7-2019


  Het knettert in de Polder. Omwonenden van het beoogde tracé van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsleiding van 150.000 kiloVolt zijn boos.

  Dit nadat burgemeester en wethouders van Hollands Kroon toch instemmen met de op drie punten gewijzigde baan van de beoogde leiding. ,,We hebben het gevoel gepiepeld te worden. De wethouder heeft in december toegezegd de berekening van de hoeveelheid elektromagnetische straling, veroorzaakt door de leiding, te laten controleren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) en dat is volgens ons niet gebeurd’’, zegt omwonende Peter van Zeijl.

  Volgens de gemeente is dat wel geprobeerd maar wilde/kon men bij het RIVM geen inhoudelijk advies geven. ,,Ze gaven aan dat we ons moeten baseren op het beleidsadvies uit 2005. Dat hebben we gedaan, net als op uitspraken van de Raad van State over dit onderwerp’’, laat gemeentewoordvoerster Noortje Slot weten.

   Wat is er aan de hand: er komt een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel tussen Anna Paulowna en Middenmeer. Die is nodig om de ’leveringszekerheid’ van het elektriciteitsnet in de Noordkop te verbeteren, het net aan de eisen te laten voldoen en om alle stroom-initiatieven zoals het Windpark Wieringermeer te kunnen faciliteren.

  Wijzigingen 

  Via een provinciaal inpassingsplan is de aanleg van de kabel mogelijk gemaakt en dat is ook onherroepelijk. Alleen is er na overleg tussen de netwerkbeheerders Tennet/Liander en de grondeigenaren een drietal wijzigingen in het tracĂ© doorgevoerd. Daarvoor is een vergunning nodig. 

  Omdat de hoogspanningskabel nu dichter bij de woningen komt te liggen, maken omwonenden bezwaar. De familie Van Zeijl en hun medestanders vrezen dat ze bloot worden gesteld aan te veel elektromagnetische straling. Maar omdat er geen gegevens zijn van ondergrondse hoogspanningsleidingen is dat moeilijk aan te tonen. Tennet/Liander zegt dat het veilig is.

  Het ministerie van Economische Zaken verkent, volgens de gemeente, het beleid rond hoogspanningskabels. Maar zolang dat er niet is, is er geen beleid over hoe om te gaan met ondergrondse leidingen.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten