Raad van State vernietigt ’PAS-vergunning’ van melkveehouder in Middenmeer, maar hoe nu verder?

Datum:
 • dinsdag 16 juli 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - MIDDENMEER
  Kees van der Veldt uit Middenmeer is een van de 129 melkveehouders in Nederland die is getroffen door de zogeheten PAS-uitspraak van de Raad van State.  Ed Dekker 16-7-2019

  Dat betekent dat de jongste nieuwbouw van het bedrijf aan de Westermiddenmeerweg zonder vergunning is gezet. ,,Ik zou het niet weten hoe het nu verder moet”, reageerde hij maandag.
  Met het vernietigen van PAS-vergunningen heeft de hoogste bestuursrechter een streep gehaald door de landelijke natuurwetgeving. Vele ontheffingen van de Natuurbeschermingswet zijn verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof. Dat had nooit gemogen, zo bepaalde de Raad van State recentelijk.
  Met deze uitspraak haalde de Kroon duizenden vergunningen voor bedrijfsuitbreidingen onderuit. Dat betekent dat vergunningenprocedures opnieuw moeten worden gevoerd. De uitkomst van deze procedures is ongewis.

  ’Onmogelijk’

  ,,Gekkenwerk”, zegt Van der Veldt over de vernietiging van de vergunning. ,,Elk keer sta je voor verrassingen in dit land. Een zoon is al naar Duitsland gegaan om een bedrijf te beginnen. Moeten we met z’n allen die kant op? Boeren in Nederland wordt zo langzamerhand onmogelijk gemaakt.”
  Met een andere zoon melkt Van der Veldt 320 koeien. Bijna twintig jaar geleden begon hij te melken aan de Westermiddenmeerweg. Het bedrijf is gaandeweg verder uitgebreid.
  De ontheffing van de Natuurbeschermingswet is Van der Veldt verleend door de provincie. Na een advies van het Europese Hof verwijt de Raad van State de overheid schade aan de natuur door bemesting ernstig te onderschatten.

  Zwanenwater

  Volgens de provincie Noord-Holland garandeert het Programma Aanpak Stikstof juist dat de extra uitstoot van stikstof - als bestanddeel van mest - de kwaliteit van beschermde natuur niet aantast. Bij Van der Veldt gaat het om Zwanenwater in Callantsoog als Natura 2000-gebied. De Raad van State ziet dat dus anders. De PAS biedt onvoldoende garantie, aldus de rechter.
  Tegen de PAS-vergunning van Van der Veldt en vele collega’s was bezwaar gemaakt door twee milieuverenigingen: coöperatie Mobilisation for the Environment te Nijmegen en de landelijke vereniging Leefmilieu.
  Voorzitter Johan Vollenbroek van de coöperatie noemt de rechterlijke uitspraak ’een enorme overwinning voor de natuur’. ,,Al jaren wordt onze leefomgeving vergiftigd. Nog steeds worden er te veel ammoniak en stikstof toegestaan. Het PAS biedt onvoldoende soelaas. Met de vernietiging van de PAS-vergunningen zegt de Raad van State feitelijk dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Zoals het inkrimpen van de veestapel.”
  De onzekerheid bij Van der Veldt en de 128 andere melkveehouders is groot. De provincie heeft aangegeven opnieuw de vergunning te beoordelen, maar kan nog niet zeggen hoe.

  Petten

  De consequenties van de PAS-uitspraak kunnen nog veel groter worden. Duizenden recente, lopende en beoogde bouwprojecten in de buurt van Natura 2000-gebieden kunnen gevaar lopen.
  Hoe dat uitpakt, moet blijken in volgende rondes van Raad van State-uitspraken. In de gemeente Schagen gaat het onder meer om bouwplannen op het strand van Petten: 85 huisjes en twee strandpaviljoens.
  Deze projecten staan in het bestemmingsplan Kustzone Petten. Over dit bestemmingsplan moet de Raad van State nog beslissen. Het Zijper Landschap had bij de Kroon bezwaar gemaakt tegen de plannen.
  Cor Koning van deze organisatie verwacht een uitspraak ’op z’n vroegst over een jaar’. Deze uitspraak kan ook invloed hebben voor omstreden bebouwing van de Boskerpolder in Callantsoog. Dit plan ligt nu bij de rechtbank in Haarlem.
  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Anoniem zei

  PAS-expert: ‘Ontsla Programmadirectie Natura 2000 LNV-Ministerie’ https://www.interessantetijden.nl/2019/07/15/pas-expert-ontsla-programmadirectie-natura-2000-lnv-ministerie/

  Een reactie posten