Kijk bij dijkversterking ook eens verder

Datum:
 • maandag 8 juli 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Gastschrijver


  Kijk bij dijkversterking ook eens verder


  Achtergrond
  Eric Boschloo

  Eric Boschloo uit Den Helder is
  gepensioneerd wetenschapper.  De Balgzanddijk.


  6-7-2019

  Duinen en dijken moeten Nederland beschermen tegen overstromingen maar hebben van tijd tot tijd een opknapbeurt nodig. De komende jaren is de Waddenzeedijk tussen Den Oever en Den Helder aan de beurt.

  Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) organiseert deze opknapbeurt. Hoogheemraadschappen en waterschappen zijn al eeuwenlang democratische organisaties, met eigen verkiezingen, eigen belastingheffingen en uitgebreide inspraakprocedures voor de inwoners.

  Afgelopen maandag (1 juli) vond in Den Oever al weer de derde inspraakbijeenkomst plaats over de versterking van genoemde Waddenzeedijk.

  In de krant van afgelopen woensdag (3 juli) meldt het Hoogheemraadschap dat van de diverse dijkversterkingsmogelijkheden inmiddels nog drie varianten over zijn, waaruit later dit jaar gekozen zal worden.

  Vluchtroute

  Die varianten gaan primair over de dijkversterking zelf en niet zozeer over de nevenfuncties die dijken ook hebben.

  Zo zou men bij de herstructurering van deze dijk, de dijk alvast kunnen inrichten als vluchtroute bij een onverhoopte overstromingsramp, zoals die waarover burgemeester Bruinooghe van Alkmaar, als voorzitter van de Veiligheidsregio, sprak in het artikel ’ Duizenden doden bij Overstroming’ in het NHD van 20 april jongstleden.

  Ook zou men de dijk alvast kunnen inrichten als noodtoegangsweg voor de Koninklijke Marine, want bij zo’n dijkdoorbraak, wordt de Marine - die juist in dit soort situaties snel te hulp moet kunnen schieten - over de weg onbereikbaar.

  Fietspad

  Een andere inwonerswens, die op alle drie bijeenkomsten naar voren kwam, is de openstelling van het reeds aanwezige fietspad langs het Balgzandkanaal en het creĆ«ren van een vrij toegankelijk stukje dijk bij ’t Kuitje.

  Over al deze extra’s werd op de drie inspraakavonden uitvoerig met medewerkers van het hoogheemraadschap gesproken.
  Daarbij eindigde het gesprek vaak met de vraag ’van wie is de dijk hier eigenlijk?’. Want het Hoogheemraadschap gaat over de dijksterkte en niet over de andere functies die dijken ook hebben.


  Natuurbeheerder

  Daarvoor moet men bij de natuurbeheerder van de waterkering zijn. Meestal is dat de Vereniging Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, dat ressorteert onder het ministerie van LNV.

  Het grootste gedeelte van de dijk ligt op het gebied van Hollands Kroon en valt onder Staatsbosbeheer en daardoor is daar een evenwichtige belangenafweging gegarandeerd.

  In een onbewaakt ogenblik heeft de provincie Noord-Holland het natuurbeheer van het dijkvak dat binnen de gemeentegrenzen van Den Helder ligt echter ondergebracht bij de onafhankelijk Stichting Landschap Noord-Holland (LNH), die zich alleen richt op natuurbescherming. Voor het verkrijgen van subsidie is openstelling voor het publiek een voorwaarde, maar die openstelling mag kennelijk ook bestaan uit het zo nu en organiseren van een excursie.

  Functies

  Het is te hopen dat het ministerie van Defensie, de Veiligheidsregio, de gemeente Hollands Kroon, de Provincie of andere instanties de komende tijd de gewenste extra functies voor de dijk alsnog weten te realiseren.

  Eric Boschloo
    

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten