Een nieuwe studie toont aan dat de klimaatverandering niet afhankelijk is van de menselijke CO2-uitstoot

Datum:
 • maandag 8 juli 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het lijkt erop dat de woorden “opwarming van de aarde” onlangs zijn vervangen door “klimaatverandering”, en degenen die niet geloven in, of twijfelen over het verband tussen “klimaatverandering” en “kooldioxide” worden “klimaatontkenners” genoemd, wat naar mijn mening een heel slecht gekozen woord is, omdat ik denk dat niemand ontkent dat er een klimaat is.7-7-2019

  De tekst hieronder is afkomstig van de blog van Pål Bergström.
  Volgens een nieuwe studie “No experimental evidence for the significant anthropogenic climate change” (PDF) van Jyrki Kauppinen en Pekka Malmi aan de Turku Universiteit in Finland, is het niet de menselijke koolstofvorming die de oorzaak is van de klimaatverandering.
  “PCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C.  Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.”
  “PCC vertegenwoordigt de klimaatgevoeligheid in meer dan één orde van grootte groter dan onze gevoeligheid van 0,24°C. Omdat het antropogene aandeel in de verhoogde CO2-uitstoot minder dan 10% bedraagt, hebben we vrijwel geen antropogene klimaatverandering. De lage wolken beheersen voornamelijk de globale temperatuur.”
  Dit is in lijn met wat de Deense natuurkundige Henrik Svensmark al lange tijd betoogd, dat de activiteit van de zon en de kosmische straling wolken creëren die het klimaat beheersen (Video Engelse taal).
  Zijn theorie wordt nu ondersteund door concreet bewijs van wetenschappers van de Kobe-universiteit in Japan: “Winter monsoons became stronger during geomagnetic reversal“.
  “The umbrella effect caused by galactic cosmic rays is important when thinking about current global warming as well as the warm period of the medieval era”
  “Het paraplu-effect veroorzaakt door galactische kosmische stralen is belangrijk bij het denken over de huidige opwarming van de aarde en de warme periode van de middeleeuwen”
  Ze hebben sedimenten uit de Gobiwoestijn bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat bij de poolverschuiving van de aarde 780.000 jaar geleden de kosmische straling is toegenomen, waardoor lage wolken zijn ontstaan en de wintermoesson sterker is geworden.
  De zon is momenteel op weg naar een zwakkere activiteit dan in 200 jaar. Verschillende onderzoekers denken dat dit een situatie zal betekenen die vergelijkbaar is met de kleine ijstijd met lagere temperaturen als gevolg. Sinds 2016 is de gemiddelde temperatuur gedaald (UAH en RSS).
  Bovendien is het magnetisch veld van de aarde al lange tijd onstabiel en in verandering, wat erop kan wijzen dat we op weg zijn naar een poolverschuiving.
  Het zonneminimum en mogelijk het magnetisch veld van de aarde waarvan alles elektromagnetisme is, heeft invloed op de straalstromen met grotere golven, wat de zware schommelingen in het weer van de laatste tijd kan verklaren. Het kan ook zware neerslag, droogte en meer bosbranden verklaren.
  Het kan niet worden uitgesloten dat we desondanks toch minder ijs op aarde zullen zien. Veranderingen in de zon en het binnenste van de aarde kunnen leiden tot meer seismische activiteit. Het smelten van het ijs op Antarctica kan daar een teken van zijn.
  Met nieuwe kennis over de zon, kosmische straling, magnetische velden, het binnenste van de aarde en de studie uit Finland, en dat geen van beweringen van IPCC wat zou gebeuren, in werkelijkheid gebeurd is, kunnen we de theorie van kooldioxide als oorzaak van de klimaatverandering redelijkerwijze op de plank leggen of zelfs in de prullenbak gooien.
  Pål Bergström
  Wij van Fenixx zijn van mening dat we uiteraard het gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen. We moeten meer rekening houden met het milieu en in harmonie met de natuur leven. Het betekent niet dat we moeten beginnen met fietsen en het verbieden van vliegtuigen, en zeker niet dat we veel geld moeten investeren in iets dat een grote zwendel is.
  Het wordt tijd dat politici en de media alle kritische stemmen laten horen in plaats van te doen alsof de wetenschappers het allemaal eens zijn.
  Gerelateerd:
  Spotty coverage: Climate models underestimate cooling effect of daily cloud cycle
  Part of the Pacific Ocean is not warming as expected, buy why?
  NASA: Solar Minimum is Coming
  A ‘Mini Ice Age’ Is Coming in The Next 15 Years
  Solar activity predicted to fall 60% in 2030s, to ‘mini ice age’ levels: Sun driven by double dynamo
  Is a mini ICE AGE on the way? Scientists warn the sun will ‘go to sleep’ in 2030 and could cause temperatures to plummet
  Earth’s Rotation Is Mysteriously Slowing Down: Experts Predict Uptick In 2018 Earthquakes
  Earth’s Magnetic Field Is Weakening And We Don’t Know Why
  Earth’s Magnetic Field Is Weakening 10 Times Faster Now
  New Study Shows How Rapidly Earth’s Magnetic Field Is Changing
  Adjust your compass now: the north pole is migrating to Russia
  Earth’s Impending Magnetic Flip
  Sun’s Magnetic Field May Impact Weather And Climate: Sun Cycle Can Predict Rainfall Fluctuations
  Earth’s magnetic field is important for climate change at high altitudes
  Are there connections between the Earth’s magnetic field and climate?
  Quantification of the Diminishing Earth’s Magnetic Dipole Intensity and Geomagnetic Activity as the Causal Source for Global Warming within the Oceans and Atmosphere
  NASA Sees Climate Cooling Trend Thanks to Low Sun Activity
  Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber
  Cosmic-solar radiation as the cause of earthquakes and volcanic eruptions
  Molten iron river discovered speeding beneath Russia and Canada
  Earth’s Rotating Inner Core Shifts Its Speed
  RT Deutsch Exklusiv zum Klimawandel: Prof. Dr. Kirstein “CO2 ist harmlos”
  Decreased global rainfall during the past Ice Age

  0 reacties :

  Een reactie posten