Noordkop heeft profijt van waterstof

Datum:
 • woensdag 29 mei 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hoorn - De Regionale Energie Strategie bijeenkomst in Hoorn.


   Arie Booy  29-5-2019

  Nederland staat voor een uitdaging, meldde de regering vorig jaar.
  De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, dient rap te worden afgebouwd. Niet alleen omdat die stoffen eindig zijn, maar ook vanwege het milieu. Voor de havens van de Noordkop betekent dat ook een omschakeling. Zeker voor de offshorehaven van Den Helder die nu nog afhankelijk is van werk in olie en gas.

  Gas wordt minder belangrijk, maar in de havens moeten de schoorstenen blijven roken. Waterstof is een belangrijke oplossing voor het energieprobleem als aardgas verdwijnt. Die mening heeft D66- raadslid Frans Klut uit Den Helder uitgedragen tijdens de Regionale Energie Strategie bijeenkomst in Hoorn. Hij krijgt bijval van energiekopstukken als NAM-directeur Johan Atema.

   Het Helderse havengebied is in staat om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie vindt Port-directeur Jacoba Bolderheij. In de strategie voor de op komst zijn- de omschakeling maken zij en mede-directielid Kees Turnhout daar al volop plannen voor. Eerder dit jaar was NAM-directeur Johan Atema in de stad om zijn duit in het zakje te doen.

  Urgentie 

  Atema zei toen onder meer: ,Nu er al steeds minder gas uit het Groningen-veld mag worden geprodu- ceerd, is de NAM bezig om zich te heroriënteren als energiebedrijf. Er wordt onder meer gekeken naar waterstof en geothermie. Binnen twee tot drie jaar gaat industriële geothermie plaatsvinden.'

  De urgentie van de NAM is zeker niet minder geworden sinds vorige week een nieuwe, zeer heftige aardbeving, Groningen deed schudden op zijn grondvesten.

  Raadslid Frans Klut vindt dat zijn  collega's in Den Helder ook wel eens wakker geschud mogen worden: ,,Ik was het enige Helderse raadslid dat aanwezig was tijdens de bijeenkomst voor de Regionale Energie Strategie", vertelt Klut.


  _____________________________________________

  Tempo 

  Het tempo waarmee de transitie van olie en gas naar meer duurzame energie verloopt is cruciaal voor werkgelegenheid in de regio. Er wordt veel werk aan windenergie verwacht, maar dat duurt nog een paar jaar.

  ______________________________________________

  Hij vervolgt: "Daar werd voor de noordelijke regio's van onze provincie de stand van zaken voorgelegd waarbij duidelijk werd dat er nog veel te weinig kennis aanwezig is om gemeenteraden en colleges goed gewogen besluiten te laten nemen. Wij hebben dus nog een hele slag te maken als het gaat om kennisverbreding en bewustwording inzake de energie- en milieustrategie. In Hoorn was een grote hoeveelheid raadsleden aanwezig, maar helaas was ik de enige vertegenwoordiger uit Den Helder."

  Waterstof is geen energiebron, zoals zon, wind of aardgas, maar een energiedrager. Voordat het benut kan worden, dient het geproduceerd te worden. Door middel van een techniek die elektrolyse heet,  is het ook mogelijk om waterstof te winnen uit water. Daarnaast kan het gemaakt worden uit de elektriciteit van windmolens en zonnepanelen. Het voordeel van waterstof is dat het net als aardgas, vrij eenvoudig is op te slaan en te vervoeren.

  En daar komt de expertise van de NAM om de hoek kijken. Atema: ,,Wij hebben de infrastructuur en de knowhow om dit proces te verzorgen. De leidingen die nu gebruikt worden om gas van zee naar land te voeren, kunnen ook benut worden voor het transport van waterstof redeneert Atema.

  Het feit dat zijn bedrijf een groot behandelstation op Oostoever in Den Helder heeft, maakt de Noordkop ook tot één van de kernlocaties van de energiegigant. Frans Klut ziet ook veel mogelijkheden voor zijn stad om in te spelen op het proces van energietransitie. Afgelopen jaar hield hij al een pleidooi in de gemeenteraad tot meer actie op dit gebied, maar resultaat bleef uit.

  ___________________________________________________________

   'Geen windmolens plaatsen op de Razende Bol' 
  ________________________________________

  KIut: "Naar mijn mening moeten we ook in Den Helder nog en slag maken om deelname aan de
  Regionale Energie Strategie tussen de oren te krijgen van zowel raad als college. Het is daarbij jammer dat de werkgroep duurzaam Den Helder nog steeds niet verder is gekomen dan een idealistenclubje. De groep heeft geen officiële status ondanks de absolute urgentie die er is voor de klimaatproblematiek. Tot mijn blijdschap werd er tijdens de bijeenkomst in Hoorn positief op mijn waterstof-ideeën gereageerd. Al jaren draag ik uit dat de waterstoftechniek zich in een zeer hoog tempo ontwikkelt waardoor sommige investeringen in bijvoorbeeld bio, gas, geothermie of  warmtepompen wellicht overbodig worden. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, want dit hebben wij eerder meegemaakt toen wij overschakelden van kolengas naar aardgas. In Groningen was in 1956 al sprake van stadsgas waar toen waterstof werd bijgemengd. Het focussen op de snelle ontwikkeling van de waterstoftoepassingen kan voorkomen dat er onnodig geld verspild wordt aan onderzoek en ontwikkeling van allerlei andere energie technieken."

  "In Hoorn viel het me op dat een aantal vertegenwoordigers uit de regio het plaatsen van windturbines op de Razende Bol wel zagen zitten. Dat zette mij aan tot fel verzet en na een stevig betoog kon ik dit rampzalige tij keren. Ik hoop toch dat ik bij volgende bijeenkomsten ik niet meer de enige uit Den Helder zal zijn", besluit de raadsnestor.

   Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten