Klimaatbevlogenheid – emoties versus ratio

Datum:
 • donderdag 30 mei 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Allerlei misstanden in Nederland leiden tot onrust. De ene actie na de andere haalt het nieuws. Gelukkig is de situatie nog niet vergelijkbaar met die in Frankrijk.
  Een bijdrage van Ap Cloosterman    30-5-2019
  De mensen zijn niet tevreden over de niet-nakoming van de belofte, dat iedereen er qua inkomen op vooruit zou gaan. Het is nu wachten op de druppel, die de emmer doet overlopen, namelijk het PBL-rapport waarin de kosten van de voorgenomen klimaatmaatregelen uit de doeken zullen worden gedaan. Bij implementatie daarvan zal de burger merken hoe hard hij of zij in de portemonnee zal worden getroffen. En het zijn allemaal maatregelen, die geen enkele waarneembare invloed zullen hebben op het klimaat.
  Angstaanjagend zijn de uitspraken van o.a. de heren Timmermans, Klaver, Jetten en Eickhout over hetgeen ons te wachten staat als we het Parijse akkoord niet naleven: allemaal kommer en kwel. Maar er zijn maar weinig politici, die zich realiseren wat er werkelijk aan de hand is, namelijk dat bijna alle klimatologische veranderingen voornamelijk zijn te wijten aan natuurlijke oorzaken.
  Inmiddels heeft ook de eerste Kamer de Klimaatwet aangenomen. Deze veelbesproken wet bevat geen beleidsmaatregelen zoals de verhoging van de energiebelasting op fossiele brandstoffen of een nieuwe aanschafsubsidie op elektrische auto’s. Zulk inhoudelijk klimaatbeleid moet de regering later regelen door middel van afzonderlijke wetgeving.
  In feite is de Klimaatwet dus slechts een raamwerk – in Haagse jargon een ‘kaderwet’. Er worden weliswaar drie Nederlandse klimaatdoelen in vastgelegd, maar die doelen zijn alleen ‘politiek’ en nadrukkelijk niet juridisch afdwingbaar. Dat betekent dat milieuorganisaties of andere belangengroepen niet naar de rechter kunnen stappen als de doelen niet worden gehaald. Een herhaling van het Urgenda-vonnis is daarmee uitgesloten.
  Voordat het parlement begint aan de invoering van desastreuze maatregelen is het opportuun om nog een poging te wagen om het tij te keren door aandacht te vragen voor een recent artikel van de Australische professor, Ian Rutherford Plimer, een Australische geoloog die als aardwetenschapper verbonden was aan de universiteit van Melbourne en als mijnbouwgeoloog aan de universiteit van Adelaide. Hij heeft 130 wetenschappelijke artikelen en 6 boeken op zijn naam staan.
  Hierbij een aantal uitspraken uit zijn boek “Where Does the Carbon Dioxide Really Come From?” (Waar komt CO2 nu werkelijk vandaan?):
  ► Alle wereldwijde acties over de afgelopen 5 jaar om CO2 uitstoot te verminderen werden in 4 dagen teniet gedaan door de vulkanische uitbarsting op IJsland.
  Dus alle inspanningen, zoals
  • rijden in hybride auto’s;
  • het overschakelen op papieren levensmiddelen zakken;
  • tot midden in de nacht opblijven om je kinderen te helpen bij The Green Revolution Project;
  • het gebruik van slechts 2 velletjes toiletpapier;
  • het plaatsen van bakstenen in het spoelwaterreservoir van het toilet voor een minder waterverbruik;
  • de verkoop van uw SUV auto en speedboot;
  • vakantie in eigen land i.p.v. met het vliegtuig naar het buitenland;
  • elke dag de fiets nemen i.p.v. de auto;
  • de overstap op spaarlampen;
  werden in 4 dagen teniet gedaan!
  En dan te weten, dat er wereldwijd 200 actieve vulkanen zijn!
  ► De vulkaan Mt Pinatubo op de Filipijnen spoot meer broeikasgas uit dan de totale mensheid heeft geloosd in alle jaren van haar bestaan. En dan te weten dat deze vulkaan een jaar lang actief is geweest.
  ► De enorme bosbranden van het afgelopen jaar in het westen van de VS en in Australië hebben enorm veel CO2 in onze atmosfeer gebracht, die overeenkomt met onze acties ter vermindering van emissies gedurende de eerstkomende twee à drie jaar. En dit soort branden vindt elk jaar plaats.
  ► U dient zich te realiseren, dat de Overheid bezig is u een kolossale belasting op te leggen voor de menselijke schuld aan klimaatverandering door de emissie van CO2. Deze belasting draagt voor geen cent bij aan een klimaat correctie en maakt u alleen maar armer.
  ► Opvallend is, dat het woord “Opwarming van de Aarde” meer en meer vervangen wordt door “Klimaatverandering”. Dat heeft te maken met het feit dat de opwarming van de Aarde in het afgelopen decennium praktisch tot stilstand is gekomen.
  ► Niemand kan voorkomen, dat vulkanen stoppen met uitbarstingen.
  ► Tot slot: geef Moeder Aarde een dikke omhelzing en maak er een mooie dag van.
  Onafhankelijk van het artikel van Plimer kwam prof. Hermann Harde van de universiteit Hamburg met de volgende uitspraak:
  De opwarming van de Aarde met 0,74°C over de afgelopen honderd jaar kan voor 65% (0,48°C) teruggebracht worden op andere natuurlijke oorzaken en voor 35%(0,26°C) op de aanwezigheid van CO2 in onze aardse atmosfeer. En als we dan in aanmerking nemen, dat van de totale hoeveelheid aanwezige CO2 85% van natuurlijke oorsprong is en 15% van antropogene oorsprong, dan komt de menselijke bijdrage uit op 5,25%.
  Prof.dr. Hermann Harde, Helmut Schmidt University / University of the Federal Armed Forces Hamburg | HSU ·
  Department of Experimental Physics and Materials Science.
  Ik hoop, dat onze politici nota willen nemen van de uitspraken van deze wijze heren en de boodschap in acht zullen nemen:
  Bezint voor gij begint.

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Het is te prijzen dat Stichting Jas dergelijke artikelen plaatst, maar hele volksstammen laten zich misleiden door de communisten van tegenwoordig Groen Links geheten, natuurlijk de PvdA en D'66. Rutte is in feite ook een communist, alleen hebben de mensen dat nog niet door.
  Een eerste Kamer met allemaal oude mannetjes en vrouwtjes die weinig anders doen dan het geld van de vele Commissariaten opstrijken is al helemaal niet meer serieus te nemen. Geen lid van dat wangedrocht(1e Kamer) is rechtstreeks door de kiezer gekozen.

  Johann zei

  Het idiote van deze regering is het najagen van een UTOPIE. Volgens mij geloven ze daar in Den Haag nog in Sinterklaas terwijl ieder weldenkend mens weet dat Sinterklaas echt niet bestaat.Zo ook het geloof in die klimaatpaus Al Gore.Die loopt nu met gouden schoenen rond vanwege zijn klimaatdicipelen.

  Anoniem zei

  Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker dat de gewone man op grote schaal bedrogen wordt door de huidige politiek, zowel landelijk als via de EU.
  Mensen mogen inmiddels steeds minder, er wordt verordonneerd wat we mogen eten, drinken, welke geneesmiddelen te gebruiken en ga zo nog maar een half uurtje door.
  Een van de grootste smeerlapperijen van de huidige gang van zaken is de misleiding over medicinale cannabis.
  Nieuwszender CNN, toch niet de kleinste, heeft de volgende documentaire gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=oxrKyjeClTk
  Het is op het misdadige af dat de farmacie middels lobbyisten, politici en ander vormen van omkoping, mensen het recht op genezing belemmeren.

  Een reactie posten