Kustplaatsen willen recreatief verhuur van reguliere woningen aan banden leggen

Datum:
 • donderdag 18 april 2019
 • in
 • Categorie: ,

 • BERGEN
  Woningen die verhuurd worden aan toeristen, terwijl starters op de woningmarkt niet aan de bak komen en de leefbaarheid van de kernen onder druk staat.  Het is een probleem waar veel kustplaatsen mee kampen. Nieuw beleid en betere handhaving moeten leiden tot verbetering van de situatie.
  Neem de gemeente Bergen. Een studie heeft uitgewezen dat er zeker 920 reguliere koopwoningen zijn waar niemand staat ingeschreven als hoofdbewoner en die worden verhuurd aan toeristen. De politiek in Bergen zou graag zien dat veel van deze woningen weer beschikbaar komen voor de eigen inwoners.
  ,,In de crisistijd kregen mensen geen rente meer van de bank, het beleggen in tweede woningen was zeer lucratief’’, zegt Marcel Halff, fractievoorzitter van D66 in Bergen. ,,Er zijn delen van straten in Egmond en Bergen die grotendeels bezet worden door verblijfsrecreanten.’’
  Een zorgelijke ontwikkeling volgens hem. ,,Het meest erge is dat deze woningen niet worden bezet door de jonge gezinnen die de kernen vitaal en leefbaar kunnen houden. Met als risico dat verenigingen moeite krijgen om bestuurders te vinden, scholen onvoldoende leerlingen houden en voorzieningen verdwijnen.’’
  In Bergen wordt nagedacht over spelregels om het tij te keren. ,,Het speculatieve van geld verdienen met een tweede woning moet worden bestreden. We doen heel veel moeite om extra woningen te mogen bouwen in onze gemeente, dan kun je dit niet laten liggen.’’
  Volgens Halff speelt het probleem eigenlijk in alle kustgemeenten én andere gemeenten die populair zijn bij toeristen. ,,Als er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan moeten de woningen worden teruggegeven aan de woningmarkt. Anders worden we een groot vakantiepark.’’

  Lange wachtlijsten

  Ook het gemeentebestuur van Noordwijk wil meer werk maken van het aanpakken van de verhuur van reguliere woningen voor recreatieve doeleinden. ,,Er zijn hier problemen op de woningmarkt, de wachtlijsten zijn lang, vooral voor sociale koop en sociale huur’’, zegt woordvoerder Ton van Heest. ,,De woningen die er al zijn, moeten beschikbaar zijn om in te wonen.’’ Daarnaast zijn er steeds meer klachten over overlast door verblijfsrecreanten.
  Noordwijk heeft besloten om actief te gaan handhaven. Ook zal het beleid voor het verhuren van woningen nog worden aangescherpt. Zo werd deze week het verhuurplatform Belvilla gewezen op de regels die in Noordwijk gelden.

  Meldpunt

  In Zandvoort moeten eigenaren die hun woning willen verhuren aan toeristen dit per 1 april 2019 aanmelden bij een speciaal meldpunt. Een tweede woning mag daar niet worden verhuurd aan toeristen. Voor woningeigenaren geldt dat ze hun eigen huis maximaal 120 dagen per jaar mogen verhuren. De rest van het jaar moet de eigenaar zelf in het huis wonen.
  Op Texel worden tweede woningen als een probleem ervaren omdat de gedeeltelijke leegstand van de woningen afbreuk doet aan de sociale cohesie en de leefbaarheid van de dorpen. Het recreatief bewonen van burgerwoningen en het permanent bewonen van recreatiewoningen zijn dit jaar benoemd tot speerpunten in het handhavingsbeleid van de gemeente.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten