Keek op de Week (weken april) met raadsvergadering en....

Datum:
 • dinsdag 30 april 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hoogte en dieptepunten in Hollands Kroon in de maand april van 2019.


  De gemeente Hollands Kroon heeft sinds enige maanden  een nieuwe burgemeester, mevrouw van Dam. Stichting JAS constateert dat er een rustiger periode lijkt aangebroken. Wellicht dat de nieuwe burgemeester eerst bezig is alles wat er speelt onder de loep te nemen. We zullen het de komende tijd merken.  Veel inwoners hopen op verandering en een daadkrachtige burgemeester na de periode Nawijn.


  Raadsvergadering 25 april

  Drie agendapunten (4,5 en 6) die uitgebreid besproken werden:

  4. De eerste bestuursrapportage van 2019:

  PvdA vond het een helder en leesbaar stuk.... en stemden in, Bijlstra (VVD) vond het uitstekend leesbaar en was content, LADA was tevreden, VVD kon instemmen, noemde nog wel de grote bedragen, die naar andere clusters gegaan waren  en zo werd dit agendapunt  met algemene stemmen aanvaard.

  5. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hollands Kroon  

  Gezien er vele problemen ontstaan doordat deze gemeente niet handhaaft, in zeer veel gevallen door  'het nieuwe werken'  of eigenlijk niet werken want de burger moet de problemen zelf oplossen, zou je verwachten dat hier toch wel enig vuurwerk zou ontstaan bij dit agendapunt.
  Zo heeft de gemeente  niet de modelverordening overgenomen. De provincie had zelfs een zienswijze ingediend en oordeelde:
  In uw verordening worden geen kwaliteitsdoelen vastgesteld; u hanteert een lagere frequentie-eis van 0,25 in plaats van 0,33 en voor de werkzaamheden op het vlak van stedenbouw en inrichting openbare ruimte b en c en Cultuurhistorie worden de kwaliteitscriteria 2.1 niet gevolgd.
  Zij wijzen de gemeente op hun zorgplicht op grond van artikel 5.5, Wabo voor een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving voor de taken die het college zelf uitvoert (de thuistaken).

  LADA gaf de gemeente het voordeel van de twijfel, maar twijfelde toch wel aan de aanwezige kwaliteit van de ambtenaren. Groen Links drong  aan op verhogen van deskundigheid binnen de gemeente op dit gebied en vond een 2-jarige evaluatie, zoals in de stukken stond, te lang. De PvdA ging uit van deskundigheid binnen de gemeente en stemde in met het voorstel. Visser (CDA) noemde ook de 'kwaliteit' maar kon instemmen met een garantie dat na een jaar een evaluatie plaats vindt en jaarlijks over de inhoud gerapporteerd wordt.
  Burgemeester  van Dam meldde nog dat het in de kadernota aan de orde kan komen.
  Er zal nog een uitvoeringsprogramma worden opgesteld en in de raad behandeld worden. Burgemeester van Dam meldde ook nog op een vraag van GroenLinks dat de evaluatie over 1 jaar zal gebeuren, in de stukken stond een verplichting van elke 2 jaar.
  Ook dit agendapunt werd met algemene stemmen aangenomen.

  6. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf

  De zaak is onder de rechter en dus is het vreemd dat er uitgebreid over deze zaak in de raadsvergadering werd gesproken. Immers hoe vaak hebben we wel niet kunnen horen dat de raad niets mag vragen over een zaak omdat het onder de rechter is.

  De familie van Schelphorst 58 (op bedrijventerrein) heeft een verzoek ingediend  om het bestemmingplan aan te passen, zodat er gewoond mag worden. Er blijkt alleen een bedrijfsbestemming op te rusten. Maar dit pand heeft een historie, is o.a. in het verleden ook bewoond geweest.
  De gemeente wil dit verzoek afwijzen. De raad moet nu beslissen.
  Nu wordt er aangegeven dat met artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Kruimelbeleid) het mogelijk is dit planologisch mogelijk te maken.
  Gezien wat de gemeente met dit Kruimelbeleid te Van Ewijcksluis mogelijk heeft gemaakt voor ZAP  (Royal willen wij dit bedrijf niet noemen) is dit een peulenschil.

  Mooie praatjes van de coalitiepartijen wat er op neer kwam dat ze gewoon achter het standpunt van het college staan. Ook D66 koos voor dit standpunt.

  Christen Unie en OHK voerden aan het feit dat Wethouder Groot geweigerd had om met de familie in gesprek te gaan.  Hollands Kroon zou naast de inwoners moeten gaan staan en dit weigeren van wethouder Groot is ongepast in het plaatje van  een 'dienende overheid'. En dit leek het keerpunt, nu wethouder Groot persoonlijk op zijn handelen werd aangevallen.

  Het slot was dat de wethouder (College) alsnog in gesprek gaat, de dwangsom  geparkeerd wordt,
  de familie schort het verzoek om aanpassing  van het bestemmingsplan op en komt men er niet uit dan wacht het oordeel van de rechter.


  Krantenberichten over Schelphorst


  24-4 Familie in ’illegale’ woning op bedrijventerrein Schelphorst in Wieringerwerf  
           krijgt steun van alle buren
          
  23-4 Langer onzekerheid voor familie Imming

  18-4 De gemeente Hollands Kroon kent geen pardon en dus staat de familie Imming uit Wieringerwerf straks echt op straat


  De krantenartikelen over Hollands Kroon in april:
  18-4 Verzet tegen verhuizing elektronicazaak Expert


   2- 4 Meer grotere Polenhotels moet woningnood bij seizoenarbeiders tegengaan

   2-4 Nieuwe beleidsregels voor huisvesten van tijdelijke medewerkers


  0 reacties :

  Een reactie posten