Familie in ’illegale’ woning op bedrijventerrein Schelphorst in Wieringerwerf krijgt steun van alle buren

Datum:
 • woensdag 24 april 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Wieringerwerf - Bedrijven en omwonenden op bedrijventerrein Schelphorst in Wieringerwerf zien geen enkel bezwaar tegen legalisering van de woning van de familie Imming.
  Mike Deutekom 23-4-2019

  Dat blijkt uit de handtekeningen die buurman Peter Kooy dinsdagavond tijdens het inspreekuur overhandigde aan burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon.
  De familie Imming moet van de gemeente Hollands Kroon hun woning boven hun transportbedrijf aan de Schelphorst 58 verlaten. Het appartement is volgens het bestemmingsplan illegaal en de gemeente wil geen nieuwe woningen op het bedrijventerrein toestaan. Onder meer omdat huizen op een bedrijventerrein de omliggende ondernemingen in hun bedrijfsvoering kunnen beperkten.
  Buurman Peter Kooy neemt het op voor trucker Paul Imming, zijn vrouw Daphne en de kinderen Arjan, Carin en Sietse. Hij is bij de bewoners en de bedrijven op Schelphorst langs gegaan voor een enquête. ,,Mijn vrouw en ik wonen al veertig jaar met veel plezier op de Schelphorst. Alle berichten over de familie Imming deden ons zeer. Daarom hebben we besloten om alle bewoners en bedrijven op het industrieterrein langs te gaan.’’

  Unaniem

  Kooy heeft op drie ondernemingen na iedereen gesproken. ,,Bij die drie bedrijven waren ze op vakantie. We hebben alle overige 34 bedrijven en bewoners gevraagd een petitie te tekenen met daarin een viertal punten: ondergetekenden zien alleen maar voordelen van bewoning van de Schelphorst omdat er controle plaatsvind met betrekking tot de veiligheid; er toezicht is op verrommeling; we trots zijn op ons mooie industrieterrein; we het een fijne plek vinden om te wonen en er ook energie in willen steken, ook in de sociale cohesie. De bedrijven en bewoners hebben daarop de volgende verklaring getekend. ’Naar aanleiding van alle berichtgeving omtrent de - in de ogen van Hollands Kroon - illegale bewoning door de familie Imming verklaren wij bij deze geen enkel probleem te hebben met hun vestiging cq bewoning van Schelphorst 58 en juichen dat gezien voorgaande tekst juist toe.’ Dat hebben ze allemaal - geen enkele uitgezonderd - gedaan.’’
  Paul Imming richtte zich in een emotioneel betoog ook nog een keer tot de gemeenteraad. Donderdag staat de kwestie Schelphorst 58 op de agenda van de raad. Het college adviseert het door Imming ingediende verzoek om het bestemmingsplan af te wijzen.
  Noordhollands Dagblad


  15 reacties :

  Anoniem zei

  Dat had de gemeente ook kunnen doen...

  Anoniem zei

  In Hollands Kroon worden probleemloos bestemmingsplannen gewijzigd of overtredingen oogluikend toegestaan zolang het de bestuurders of hun vrienden en familie van pas komt(een douceurtje wil ook nog wel eens helpen).
  Er worden Polenhotels gebouwd, bestemmingsplannen worden probleemloos aangepast.
  Bij (bollen)boeren(onze bestuurders???!!!) barst het van de illegale werknemers die allemaal ergens zijn ondergebracht.
  De wachttijden voor een sociale huurwoning bedragen in Nederland gemiddeld 10 jaar.
  In de Polder is een ondernemer die probleemloos de bestemming op een bedrijfspand kan laten wijzigen in "bewonen”, het is dan ook een vriend van onze “bestuurders”.
  ECHTER, een hardwerkende familie moet hun huis verlaten omdat het de dames en heren bestuurders(incl. een aantal ambtenaren) niet aanstaat dat ze hun eigen woning bewonen omdat, gelukkig maar voor deze jaloerse typetjes, het bestemmingsplan waar diezelfde typetjes hun gat mee afvegen, het zogenaamd niet toestaat.
  Wat een beschaving en wat een sociale vaardigheid van “onze” bestuurders dat ze zo met hun medemens om gaan.(zondag weer vooraan in de kerk???)

  Geezer zei

  Wat ik jammer vind is dat zoveel reageerders een mening hebben zonder zich verdiept te hebben of, zich baseren op eenzijdige informatie. Het gaat er niet om dat een zielige familie dwars gezeten wordt. Het gaat er om dat als de gemeente alsnog toestemming geeft dat leidt tot een halvering van de waarde van alle omliggende panden vanwege de milieuvergunning. Daarnaast is het zo dat als je iets wilt bouwen je in dit land een bouwvergunning nodig hebt, dus ook in Hollands Kroon. En als je alle bezwaartermijnen laat verlopen om vervolgens een zielig verhaal te houden in de gemeenteraad je misschien wel heel erg opportunistisch bezig bent?

  Anoniem zei

  Als we het dus goed begrijpen is Geezer het eens met de gang van zaken in de gemeente Hollands Kroon. Hier zullen weinig mensen het mee eens zijn, en waarschijnlijk is hij het eens met alle wantoestanden die er in deze gemeente plaats vinden. Het is te wensen dat Rian Van Dam er een andere kijk op heeft anders blijft alles bij het oude, dat waar de meeste inwoners zich enorm aan ergeren.

  Van Alphen zei

  Waarschijnlijk is Geezer een door de gemeente(door het volk dus) betaalde ambtenaar die bij zijn meerdere een wit voetje wil halen door alles wat krom is in deze gemeente(en dat is nogal wat) weer recht probeert te praten.
  Het meest erge is nog dat Geezer anderen verwijt niet op de hoogte te zijn terwijl hij zelf van veel zaken die fout gaan en zijn gegaan in deze gemeente doet alsof hij er geen flauw benul van heeft en dat hij/zij beweert dat de waarde van de panden zal halveren als de bestemming aangepast wordt vanwege een milieuvergunning.
  Er zijn bedrijven in HK die al jaren werken ZONDER milieuvergunning.

  Geezer zei

  Leuk, he, nu ben ik opeens een ambtenaar omdat ik het gedachtegoed van Van Alphen niet deel. Ik ben inderdaad een andere mening toegedaan en ik ben geen ambtenaar. Ik geloof dat ook ook deze familie zich niet kan onttrekken aan vergunningverlening, zoals wij allen dat niet mogen. Dat er bedrijven zijn zonder milieuvergunning wil ik echter best geloven en dat deze bedrijven dus moeten worden aangesproken en/of aangepakt vind ik dus ook.
  Ik ben het zeker niet altijd eens met hoe de gemeente zaken aanpakt, maar in dit geval heeft de familie er zelf om gevraagd door van meet af aan het verkeerde pad te bewandelen.
  Wie zijn billen brand zal op de blaren zitten denk ik zo maar. Een algemene aversie tegenover de gemeentelijke overheid bij alles wat ze doen lijkt mij geen vruchtbare grond voor een echte discussie op dit forum.
  Het mag scherp zijn, maar een persoonlijke veroordeling omdat iemand gewoon een andere opvatting heeft lijkt mij nauwelijks iets toe te voegen.

  Geezer zei

  Uiteraard heb ik gisterenavond het debat gevolgd en uit niets is gebleken dat er iets anders aan de hand is dan eerder is besproken. De wethouder heeft misschien een probleem op het empathische vlak en daar zag de raad aanleiding in om iets meer uitstel te krijgen.Begrijpelijk, het gaat tenslotte om mensen.
  Neemt niet weg dat de wethouder het gelijk aan zijn zijde heeft en uit niets is gebleken dat hier sprake is van willekeur, wantoestanden of wat dies meer zij.
  De besluitvorming rondom de materie had al in een vroeg stadium plaatsgevonden, nog voor de vorming van HK en is later door de raad van HK bevestigd en vastgelegd als beleid.
  Een verandering van bestemming om de familie ter wille te zijn brengt een aantal problemen met zich mee: precedentwerking natuurlijk, maar ook een dramatische verandering voor de bedrijven die daar om specifieke (milieu) redenen zich daar hebben kunnen vestigen of gevestigd zijn.
  Eigenaren die hun bedrijf of pand of beide, niet tegen de huidige waarde kunnen verkopen omdat juist de verandering van bestemming die waarde negatief heeft beïnvloed. We weten immers niet of alle panden ook eigendom zijn van bewoners en exploitant.
  Ik denk dat als het College & de Raad serieus zouden overwegingen omdat te gaan doen, de juridische claims niet van de lucht zullen zijn, en terecht: burgers hebben recht op goed en consistent bestuur en ja, dat kan ten koste gaan van het individuele belang.
  De rechter moet nog uitspraak doen en ik denk dat die, wat dat betreft, de positie van de wethouder gaat volgen empathisch of niet.

  Van Alphen zei

  Geezer, iedereen is vrij te zeggen en schrijven wat hij of zij wil, maar zo'n iemand moet wel zorgen dat hij/zij een beetje van de feiten op de hoogte is.
  U schrijft: "Dat er bedrijven zijn zonder milieuvergunning wil ik echter best geloven en dat deze bedrijven dus moeten worden aangesproken en/of aangepakt vind ik dus ook".

  Als u een beetje op de hoogte van de gang van zaken in HK zou zijn dan zou u hebben kunnen weten dat de gemeente al vele jaren op de hoogte is van wantoestanden bij bedrijven, dat zijn dan meestal agrarische bedrijven, dat met de mantel der liefde bedekken of snel even de regels, wetten of bestemmingsplannen aan te passen. Een goed voorbeeld is de zogenaamde “Kruimelwet” die te pas en te onpas in HK wordt toegepast om bedrijven, ondanks vigerende bestemmingsplannen toch te kunnen laten uitbreiden.

  U moet wel een verschrikkelijke hekel hebben aan de familie Imming dat u zo blijft hameren op het ontbreken van een vergunning van de familie. Iedere immigrant in Nederland, illegaal of niet, krijgt in Nederland woonruimte, nog eerder dan autochtonen en dan ook nog op kosten van de samenleving(€37.000,oo per persoon). Nu is er een gezin dat zelf voor woonruimte zorgt op eigen kosten, maar helaas ontbreekt de vergunning. Een VVD’er die probleemloos vergunning krijgt om zijn kantoor om te bouwen tot woonruimte voor seizoenarbeiders krijgt alle mogelijke medewerking van de gemeente, het wordt snel even geregeld. Dat zijn zaken die behoren te worden aangepakt, maar door wie? Door dezelfde personen die de vergunning afgeven met als verantwoordelijke, de wethouder?

  Er zijn genoeg bijvoorbeeld voorbeelden van bedrijven die illegaal een gebouw neer zetten en dan vervolgens op advies van de Gemeente nog even voor de vorm op advies van de gemeente een bouwvergunning aan vragen. Leest u de artikelen uit het dossier van Stichting Jas er maar op na.

  Probeer eens een beetje begrip voor deze familie op te brengen ipv. voortdurend spijkers op laag water te zoeken.
  En wat betreft het ambtenaar zijn: er zijn genoeg prima ambtenaren, maar zoals bij iedere organisatie liggen er ook een paar rotte appels in de mand.

  Geezer zei

  Wat ik jammer vind dat uw argumenten vol met aannames zitten en voorbeelden van andere situaties waar ik, inderdaad, geen kennis van heb. Mijn laatste betoog ging over het feit of de gemeente juist heeft gehandeld en naar mijn mening is dat zo. Ik heb geen hekel aan de familie Imming, maar ik wil graag wonen in een omgeving waar rechtszekerheid fundatie is. U heeft kennelijk de discussie gisterenavond in de raad niet gevolgd: de gemeente kan niet zomaar even afwijken en ik denk dat ze dat ook niet moeten doen.
  De raad probeert van tweeën een te maken uit medelijden en dat gaat gewoon niet werken.
  Ik stel voor dat we de uitspraak van de rechter afwachten, ik vrees voor de familie dat deze niet gaat afwijken van het standpunt van de wethouder.

  Anoniem zei

  ' ik wil graag wonen in een omgeving waar rechtszekerheid fundatie is'

  U vergeet echt dat u in Hollands Kroon woont!!! Hollands Kroon!!!
  Handhaven, regels vergeet het maar.... Sneu dat u echt de verkeerde gemeente heeft uitgekozen om te wonen. Uit uw reacties blijkt dat u totaal niet op de hoogte bent wat er in Hollands Kroon gebeurt/gebeurde.
  Laat even weten als u weer vertrekt want hier kunt u niet met uw ideaal wonen: ik wil graag wonen in een omgeving waar rechtszekerheid fundatie is.

  Geezer zei

  Voorlopig heb ik het hier best naar mijn zin hoor...

  Anoniem zei

  @Geezer rechtszekerheid? Wat is een recht? Moreel bekeken volgens de natuurlijke wet: breng een ander geen schade toe in welke vorm dan ook. Daarbij de "geloven", c.q. "cults" van geld en overheid niet meegenomen. Wie handelt er hier moreel onjuist (onacceptabel) m.b.t het toebrengen van schade aan mensenlevens?

  Anoniem zei

  Gelukkig komen er steeds meer organisaties zoal www.overheidsgedonder.nl en http://bondoverheidszaken.nl/ die georganiseerd opkomen voor de rechten van mensen, omdat overheden structureel de wet, maar ook de menselijke moraal letterlijk aan de laars lappen. Hollands Kroon kent op dat gebied zelfs een wethouder Meskers die een publicist bedreigde/ onder druk zette na een niet welgevallige publicatie over de nog immer lege kooyhaven... .

  Geezer zei

  Moraliteit is zelfs in de rechtbank geen onderwerp. Daar worden politici op gekozen en beoordeeld. In de zaak tegen de familie Imming heeft de gemeente niet alleen gelijk, ze krijgt het ook bij de rechtbank. De raad heeft zwakke enkels omdat het om mensen gaat. De wethouder in deze had natuurlijk al veel eerder in overleg moeten treden met de familie, maar de uitkomst zal niet anders zijn.

  Anoniem zei

  @Geezer er zal eerst een vonnis dienen te zijn waaruit blijkt dat de gemeente gelijk heeft gekregen, en dan nog zal de inhoud van dat vonnis een reden kunnen zijn om verder te procederen. Het is inwoners van Hollands Kroon niet onbekend dat de gemeente juridisch bekeken de ene na de andere blunder begaat. Helaas gaan al die blunders ten koste van samenleving in de gemeente omdat er geen geld is........, maar wel geld om continu in juridische procedures te belanden... . Dat dient maar eens te stoppen want onbehoorlijk bestuur daar blinkt deze gemeente in uit.

  Een reactie posten