’Vernietigend’ rapport over te plaatsen windturbine Terdiek;

Datum:
 • donderdag 28 maart 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Overburen strijden bij Raad van State tegen omgevingsvergunning. De gemeente Hollands Kroon had de omgevingsvergunning voor het vervangen van een windturbine aan de Terdiek 16 niet zondermeer goed mogen keuren.
  Lydia Jasper 28-3-2019

  Dat is de conclusie van een adviesrapport, dat door Cauberg Huygen is opgesteld in opdracht van Wim en Carolien Luiken. Zij zijn fel tegenstander van het voornemen van hun overburen.
  ’Omdat aan de omgevingsvergunning geen aanvullende geluidbeperkende voorwaarden zijn verbonden, is niet uitgesloten dat de geluidbelasting vanwege de nieuwe windturbine toeneemt’, staat in het rapport van Cauberg Huygen te lezen. Zij concludeert dat een nieuwe turbine leidt tot een verslechtering van het woon- of leefklimaat.

  Gelijk

  Wim en Carolien Luiken van 17a zijn de enige buurtbewoners die fel tegen de komst van een nieuwe windturbine zijn. Al eerder zochten ze tevergeefs hun gelijk bij de rechtbank en nu zijn ze bij de Raad van State beland. ,,We waren naar Den Haag afgereisd om onze zaak te bepleiten, maar de rechter hield de zaak aan’’, zegt Carolien Luiken.
  ,,Volgens de gemeente zou het rapport van Cauberg Huygen te laat zijn ingediend. De rechter vroeg tot drie keer toe of Hollands Kroon meer tijd nodig had voor een inhoudelijke verklaring. Eerst gaf de afgevaardigde aan niet inhoudelijk te willen reageren en daarna kwam hij met het verhaal dat er geen sprake was van een goede rechtsorde, omdat het te laat was ingeleverd. De gemeente had geen tijd zich voor te bereiden. In onze ogen is dat een puur arrogante houding.’’
  Volgens Carolien Luiken moesten de stukken op 1 maart binnen zijn voor de zitting bij de hoogste bestuursrechter. ,,Het rapport is verstuurd op de 27ste februari en de 28ste binnen gekomen. Op tijd dus.’’
  Hollands Kroon baseerde zich bij het verstrekken van de omgevingsvergunning op een adviesrapport dat eerder door Pondera is opgesteld. Conclusie daarvan is dat gemiddeld wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnorm door de nieuwe turbine. ’s Nachts is een geluidbeperkende voorziening nodig. ,,De gemeente wil dus het voor hun vernietigende rapport dat wij hebben laten maken buiten beschouwing houden’’, zegt Wim Luiken. ,,Daarin staat dat de nieuw te plaatsen windturbine zorgt voor een verdubbeling van het geluid.’’
  Hollands Kroon doet geen uitspraken over de zaak zolang deze nog onder de rechter is.
  Noordhollands Dagblad 


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ongetwijfeld is de bewoner van Terdiek 16 een goede bekende van een der wethouders en als dat niet het geval is dan zal de verantwoordelijk wethouder er ongetwijfeld niet slechter van worden. Het ons kent ons in deze gemeente is hier uitgevonden en in de loop der jaren nog verbeterd.
  Maar, zoals overal in den lande is er natuurlijk zeker geen sprake van corruptie want daar zijn de dames en heren politici te integer voor, of vergis ik me nu?

  Anoniem zei

  Hollands Kroon begint steeds meer op een dictatuur te lijken. Als er een grote multinational op Agriport wil bouwen wordt de wetgeving en regelgeving aangepast zodat alles mogelijk is. Als er mensen volgens de rechtsgang bezwaar maken dan voldoet het volgens de gemeente Hollands Kroon, waar miljoenen gemeenschapsgelden verdwenen zijn bij de verbouwing van het gemeentehuis, dat niet. Het is tijd dat de steeds zichtbaarder wordende structuur gelijkende op dictatuur tot aan de grond toe wordt afgebroken. Om te beginnen met een flinke dikke streep door het kruimelbeleid dat tot rechtsongelijkheid leidt.

  Een reactie posten