Kleine huurverhoging bij Wooncompagnie in Schagen en Hollands Kroon

Schagen - Wooncompagnie verhoogt de huren per 1 juli met gemiddeld 1,2 procent. Dat is iets minder dan de inflatie van 1,6 procent en veel lager dan de 4,1 tot 5,6 procent die wettelijk mag worden gevraagd.
Richard Zut 28-3-2019

De woningcorporatie houdt zich met deze gematigde verhoging aan het voor drie jaar geldende Sociaal Huurakkoord dat is overeengekomen met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). Die afspraak loopt na de huurronde van 2019 af. „We gaan dit jaar weer met elkaar in gesprek om een nieuwe meerjarenafspraak te maken”, aldus Wooncompagnie-directeur Stefan van Schaik. „Hiermee willen we huurders wat zekerheid geven over de woonlasten voor de komende jaren.” Nieuw is een aanscherping als het gaat om de mogelijkheid huurbevriezing aan te vragen.
Wooncompagnie baseert de jaarlijkse huurverhoging niet op het inkomen, maar op de afstand tussen de huidige huurprijs en de streefhuur: de reƫle huurprijs die kan worden gevraagd als woningen vrijkomen. Huurders met een maandlast boven die streefhuur, krijgen geen verhoging. Huurders met een maandlast onder de streefhuur betalen dit jaar maximaal twee procent meer huur met een begrenzing bij 12,50 euro per maand.
Noordhollands Dagblad


0 reacties :

Een reactie posten