Verbonden partijen Den Helder voor het eerst in één rapportage

Datum:
 • woensdag 27 maart 2019
 • in
 • Categorie:
 • DEN HELDER
  De gemeenteraad heeft voor de eerste keer in het bestaan van de met de gemeente verbonden partijen zoals havenbedrijf, luchthaven en Willemsoord, een gebundelde rapportage ontvangen.
  Arie Booy 27-3-2019
  Reeds geruime tijd moppert de gemeenteraad over de gang van zaken met dochters die voor 49 tot 100 procent eigendom van de gemeente zijn, maar waar politici geen tot weinig invloed op hebben.
  Maandag leidde een kredietaanvraag van Willemsoord BV voor de Boerenverdrietsluis nog tot politiek gekrakeel van partijen die deel uit maken van de coalitie, maar het zat zijn steeds met dure tegenvallers geconfronteerd te worden.

  Startpunt

  Met de rapportage die gisteren naar de gemeenteraad gestuurd is, geeft het college invulling aan de toezegging dat er zaken gaan veranderen in de informatievoorziening.
  In het voorwoord van het rapport staat: ’Het college hecht er aan dat de rapportage niet een instrument op zich is, maar dat deze vooral een startpunt is om met de raad tot een gesprek te komen.’ In een kleine twintig pagina’s komen vervolgens aan bod: Port of Den Helder, Willemsoord, Zeestad, Luchthaven en Baggerbeheer.
  De achtergrond van het op afstand zetten van deze bedrijven is terug te voeren op het ’dualisme’; een politieke ontwikkeling die stamt uit het vorige decennium. Het college stelt in de nota: ’Geheel in lijn met het dualisme zijn privaatrechtelijke verbonden partijen het terrein van het college. Ze zijn namelijk een uitvoeringsmiddel om de door de raad gestelde doelen te realiseren. De controlerende taak van de raad is daarom georganiseerd in de samenwerking tussen raad en college.’

  Mis

  En juist op dat controlerende vlak is het de afgelopen jaren regelmatig misgelopen vinden veel raadsleden. Neem de discussie in 2018 over de vele miljoenen die het havenbedrijf zei nodig te hebben voor het onderhoud van de kades in de stad.
  Die discussie kwam eerst naar buiten door de toenmalige havenwethouder die meldde dat er veel geld nodig was. Bedragen van zeven miljoen euro of meer passeerden de revue. Uiteindelijk is over die kostenpost een deal gesloten door de nieuwe coalitie, maar het was een pijnlijke ervaring omdat de gemeenteraad tegenover de gemeenschap wel fikse bezuinigingen op het sociaal domein en in de subsidieverstrekking moest zien te verdedigen.
  In de eerste halfjaarlijkse rapportage staan nu alle cijfers op een rij en wordt ook voorzichtig vooruit gekeken. De gemeenteraad zal het stuk binnenkort inhoudelijk kunnen behandelen.

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Als Gemeenten/politici op de stoel van ondernemers gaan zitten loopt het voor 100% zeker verkeerd af.

  Anoniem zei

  De verkapte staatssteun die in Den Helder vanuit gemeenschapsgelden wordt gegeven dient aangekaart te worden bij de EU. De gemeente Den Helder werkt doelbewust met deze constructie omdat de raad dan geen inzicht heeft over de bedrijfsresultaten en dat WOB verzoeken door deze constructie niet gehonoreerd te worden omdat de gemeente slechts aandeelhouder is in deze private bedrijven. Den Helder is een mooi voorbeeld van hoe witte boorden criminaliteit gelegaliseerd plaats vindt via dit soort constructies.

  Een reactie posten