Keek op de Week (7,8) met vertrek en start, energietransitie en......

Datum:
 • maandag 4 maart 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en Dieptepunten in Hollands Kroon in week 7/8 van 2019

  3-3-2019  Vertrek en Start

  Nawijn weg! Over de  Nawijn-periode is genoeg geschreven. Positieve dingen? Over de negatieve zaken over Nawijn is genoeg te vinden op Stichting JAS. 
  Een ding willen wij noemen: zijn functioneren als voorzitter van de raad. Een voorzitter, van welke kleur ook,  hoort onafhankelijk de vergadering te leiden. Dat is een van zijn belangrijkste taken. En daar slaagde hij niet in. De raad liet zich regelmatig de mond snoeren.
  Maar gelukkig hebben we nu sinds enige tijd VVD-Statenlid Annaert als raadslid, die menig keer foute zaken recht zet. Er is nog een Statenlid, die al langer raadslid is in Hollands Kroon, Leever (SHK), maar die hebben we de afgelopen jaren niet veel gehoord. Jammer.

  Een nieuwe burgemeester, mevrouw van Dam. Zij heeft in haar eerste raadsvergadering 28 februari als voorzitter kennis gemaakt met de gang van zaken in de raadsvergadering in Hollands Kroon. Het bleek dat ze nog wel wat moet leren over de gang van zaken. Wij wensen haar veel (eigen)wijsheid van handelen toe!


  Raadsvergadering 28 februari

  Twee onderwerpen te noemen uit de raadsvergadering van 28 februari:
  1. Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 2020
  Alleen had de heer Pruimboom van OHK iets op te merken over dit onderwerp. En werkelijk zinnige opmerkingen. Maar het was een agendapunt van  de RRN waarbij werd medegedeeld dat de andere gemeenteraden al unaniem akkoord waren. En zo moest de heer Groot (VVD) opmerken dat de heer Pruimboom, niet aanwezig bij de vergadering van de RRN, deze opmerkingen in de vergadering van de RRN had moeten maken. Dan hadden ze deze kunnen meenemen. En ook de heer van Gameren (LADA) voelde zich verplicht op te merken dat het geen enkele zin heeft iets te gaan spuien want het effect zal nul zijn.
  De werkwijze van de RRN blijkt in Hollands Kroon dus nog geen duidelijke manier van besturen te hebben voor de politieke partijen?

  2. De ingediende moties over een nieuw station bij Zijdewind.
  Een motie van de VVD en D66 (uitgebreider dan alleen een station) en een tweede van de PvdA en mede-indieners (alleen over een station). De Schager krant (Ed Dekker) heeft hier een mooi commentaar op gegeven.

  Bijna een uur werden alle mooie dingen  over een nieuw station gedeeld door bijna alle partijen om vervolgens de moties in te trekken en genoegen te nemen met Meskers woorden: 'informeel informeren (3-4 maanden nodig) bij Prorail en NS'. 
  Meskers zal wellicht nog geweten hebben wat er gebeurde met de wens van een station in Breezand jaren geleden.


  Energietransitie

  Dan toch kwam deze week de berichtgeving over de energietransitie. Hollands Kroon houdt op 9 maart een  bijeenkomst met Diederik Samson.  'Diederik Samsom neemt ons mee in de energietransitie en wat we kunnen verwachten', zoals staat vermeld. 
  Ook staat vermeld: 'Daarnaast gaan raadsleden graag met inwoners in gesprek over idee├źn en misschien ook zorgen die er zijn rondom dit onderwerp'.
  Wat zijn de standpunten van de fracties hierover? We hebben in de raad nog steeds geen debat hierover gehoord.
  En gezien de verkiezingen op 20 maart zullen de inwoners toch behoren te weten hoe ook onze plaatselijke partijen  over deze onzin denken. Het gaat de burger enorm veel geld kosten. De leugens van Wiebes en Rutte (97% gaat er op vooruit) hebben we reeds allemaal kunnen merken in onze energierekening, minstens 20% hoger.

  Het feit dat Nederland heeft getekend in Parijs (niet bindend)
  houdt dus in dat alle gemeenten moeten meedoen zoals vermeld? En van de raadsleden wordt verwacht dat ze gedwee in het toneelstuk mee moeten doen?
  Het hele klimaatbeleid is een aanfluiting voor de democratie! 

  Hopelijk zullen mensen door hebben dat deze hele geldverslindende onzin zal leiden tot een enorme verarming van ons land voor deze hele onzinnige zogenaamde noodzakelijke vermindering van CO2. Met als resultaat 0,0003% minder CO2 in de lucht. Symbool beleid!

  Een 'must' om als u zaterdag 9 maart de bijeenkomst bezoekt zodat u direct door zal hebben welke onzin ze u willen doen geloven: 

  Over het rapport “De kosten van het energieakkoord”
  Hollands Kroon Krantenberichten van de afgelopen weken:


  24 - Toekomst van monumenten Hollands Kroon onzeker

  22 - Incluzio krijgt 2,3 miljoen extra

  21 -  Vitaalste recreatieparken staan in de Noordkop

  21 - Gemeente krijgt regie bij schulden

  20 - Nieuwe beleid arbeidsmigranten in  juni naar raad

  19- Megastal aan Molenweg in Middenmeer verstoort slaap van de buurman: oordeel aan de Raad      van State

  15-2 Concurrent vecht steun provincie aan voor peperdure aanleg glasvezel

  14-2- Huis familie Imming in Wieringerwerf is ’illegaal’ en dus staan ze straks op straat

  13 - Toeristische bedrijven willen meer toeristen naar bollen in Noordkop lokken
  13 - 
  Zaak windmolen Terdiek op agenda Raad van State

  11 - 264 kandidaten in de race voor zetel bij waterschap Hollands Noorderkwartier
  9 - 'Vormfout? Gemeente deed rond boetes alles fout'

  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten