Weblog: Meer ruimte voor zon

Datum:
 • woensdag 6 februari 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • In Den Haag zijn alle ogen gericht op het aanstaande Klimaatakkoord. De uitkomst? We gaan het zien.

  Weblog Joke Geldhof Provincie Noord-Holland  (05 februari 2019)
  Wel duidelijk is dat we aan de slag moeten met de manier waarop we in Nederland met energie omgaan - of je daarvoor nou windparken aanlegt, naar geothermie gaat boren, alle daken bedekt met zonnepanelen of grote zonneweides neerzet.
  Noord-Holland heeft als kustgemeente relatief veel zonuren. Initiatiefnemers zien dan ook veel kansen om hier geld te verdienen met zonneparken – en dus met zijn allen minder afhankelijk te worden van fossiele energie. Door de hele provincie zijn inmiddels 10 grote zonneparken op verschillende soorten plekken te vinden. Het gaat om zonneparken in agrarisch gebied, zoals zonnepark Groene Hoek bij Hoofddorp en zonnepark Bergen, maar ook om parken op bijvoorbeeld een afvalstort in Wieringermeer en de tijdelijke zonnepanelen op bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend. 

  Groei en leefbaar

  Er zijn nog groeimogelijkheden: nu komt slechts 2 procent van alle elektriciteit in Nederland van zonne-energie. Als provincie Noord-Holland werken wij graag mee aan die groei. Tegelijkertijd vinden wij het erg belangrijk dat de provincie leefbaar blijft. Dat dus niet het landschap van onze gehele provincie wordt opgeofferd om nieuwe energie op te wekken. Op reis in het buitenland schrik ik soms van het effect dat duurzame energie heeft op het landschap en de omgeving. Wie kent niet de eindeloze velden blinkende zonnepanelen langs snelwegen, zo ver je kunt kijken? Bij mooi weer moet je er bijna met je ogen dicht langs rijden, om niet totaal verblind te worden. Natuurlijk, je kunt zo in 1 klap veel energie vanuit zonlicht opwekken. Maar willen we zulke glimmende blauwe zonnevelden ook in ons mooie Noord-Holland?

  Regels

  Om dat te voorkomen heeft de provincie Noord-Holland in 2016 regels vastgesteld voor zonneparken in het buitengebied: op wat voor soort plekken vinden we dat die zouden kunnen en aan welke eisen moeten zonneparken voldoen? Bij het vaststellen van de regels is afgesproken het zonnebeleid na 2 jaar te evalueren en zo nodig aan te passen. Wij hebben ons beleid de afgelopen maanden scherp tegen het licht gehouden. De meeste gemeenten en ontwikkelaars blijken er prima mee uit de voeten te kunnen. Tegelijkertijd blijkt potentie onbenut te blijven, omdat de regels soms te strak blijken te zijn. En dat vinden we zonde. 

  Maatwerk

  Op basis van een evaluatie willen we in bepaalde gevallen meer maatwerk mogelijk maken. Denk aan variatie in de hoogte van de opstellingen en de manier waarop ze op het land worden geplaatst. Voorwaarde blijft dat de zonnepanelen goed in het landschap passen en dat omwonenden worden betrokken. Ook zouden zonnepanelen op taluds langs wegen gelegd kunnen worden – daarmee offer je geen waardevol landschap op.

  Verrijking van het landschap

  Vast staat dat onze leefomgeving verandert, net als ons klimaat. Zonneweides zullen niet meer weg te denken zijn uit ons mooie Noord-Hollandse landschap. Maar goed ingepast kan het ook een verrijking zijn. Voorlopig staat het ontwerpen van zonneparken nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd staat de technologie niet stil. Zonnepanelen worden steeds geavanceerder – en mooier. De kleur kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de omgeving. Dat is nu nog relatief duur, maar wordt in de toekomst ongetwijfeld rendabeler. Wie weet ontdekken beeldend kunstenaars de kansen? Een zonnepark omringd door zonnebloemen als een moderne Van Gogh? Zonnepanelen in kleurschakeringen à la Mondriaan? Of een zonneveld met fraaie Hollandse luchten van landschapsschilders als Schelfhout?
  Meer flexibiliteit kan wellicht dus zelfs mooiere zonneparken gaan opleveren, die ook nog eens goed zijn voor de natuur eromheen. En eronder. Daar geven wij graag ruimte aan.
  Provincie Noord-Holland

  0 reacties :

  Een reactie posten