Controleerbaarheid Rutte3 – Nul. Betrouwbaarheid – Nul. Inhoud – Nul

Datum:
 • donderdag 21 februari 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Democratie staat of valt met betrouwbaarheid. En controleerbaarheid. De wijze waarop Rutte3 de klimaathoax door de strot van Nederland duwt heeft met geen van beiden iets te maken.

  De lauwe reacties van politici en kabinet, alsmede de wijze waarop de media er verslag van doen tonen hoe diep de zin voor democratie in Nederland gezonken is. Tevens: hoe weinig er nodig is om van een democratie te vervallen in bananenbestuur. Want een kabinet dat toe moet geven dat ze haar beleid communiceert met behulp van achterhaalde cijfers en vervolgens de schouders ophaalt als anderen dat wel in een vloek en een zucht uit hun PC toveren is bewust onbetrouwbaar.
  De smoezen van te weinig personeel en de werkdruk bij het PBL gaan niet op. Men beweert een rekenmodel te hebben (dat men geheim houdt!), maar niemand heeft tijd om de cijfers van twee jaar geleden te vervangen door die van vorig jaar? Dan bestaat het niet, deugt niet, of de cijfers van beide jaren zijn dusdanig verschillend dat men kiest voor leugens in plaats van controleerbaar bestuur.

  betrouwbaarheid

  Zou je eens met je inkomen moeten doen. Zie wat er dan gebeurt.
  De manier waarop minister Wiebes de Kamer vertelt dat het beter had gekund – en eigenlijk gemoeten had – is omgekeerd evenredig met het belang en de omvang van de uitgaven die hiermee in gang worden gezet. Het lijkt bijna alsof de minister verbaasd is over de wens van de Kamer zijn handel en wandel te kunnen controleren. Ondertussen vliegen de miljarden je om de oren – miljarden die nog geleend of verdiend moeten worden. Onmiskenbaar zien we hier mensen aan het werk wier voorstellingsvermogen te kort schiet voor de omvang van wat ze in gang zetten. Uit de aard der zaak (de economie) is dat pertinent levensgevaarlijk.
  Minister Wiebes vindt dat het kabinet duidelijker had moeten zijn over zijn berekening van de energierekening voor dit jaar. Het had moeten zeggen dat er gebruik is gemaakt van ramingen uit 2017, die dus “niet meer kakelvers” waren. Dat zegt hij in reactie op het bericht dat de gemiddelde nota voor gas en elektriciteit veel meer stijgt dan verwacht.
  Niet meer kakelvers? Dat valt aan het gekakel van dit kabinet niet af te lezen. En dat was heel goed te berekenen, want de stijging in de cijfers waar dit door veroorzaakt wordt was bekend (gevolg van het Energieakkoord uit 2013). Kwade wil lijkt daarom veel waarschijnlijker dan een ‘foutje’.
  Die kwade wil wordt pas echt duidelijk als je de manoeuvres van de minister onder het vergrootglas legt:
  Wiebes geeft toe dat de hogere stijging een negatief effect kan hebben op de koopkracht. “Want energie is een van de dingen die koopkracht bepalen.” Hij zegt daar in augustus, in aanloop naar Prinsjesdag nog eens goed naar te zullen kijken. “Want we passen altijd goed op de koopkracht.
  Dat dit een botte leugen is behoeft verder weinig betoog. Wir haben es nicht gewusst? Je zuster.
  Het verklaart wel waarom het NIBUD en andere organisaties blijven volhouden dat er met de koopkrachtplaatjes die zij leveren niets mis is. De onderliggende cijfers steunen hen, maar die zijn niet accuraat en up to date. En bovenstaand verhaal maakt duidelijk dat dat ook niet in het belang is van het kabinet, zo kort voor PS 2019. Het gaat nogal om omvangrijke veranderingen, zodat het verschil tussen leugens en onwetendheid hier is vervaagd.
  Het vriendelijkst dat je er over zeggen kunt is dat iedereen beseft dat het niet klopt, maar keihard maken in hoeverre het niet klopt houdt men liever onder de pet. Verkiezingen, niet waar?
  Dat de hele Regentenpartij er de snavel over dicht houdt en de media het verder maar zo laten? Je verwacht het niet. En dan komt na PS 2019 het kabinet met een doorrekening waarvan je nu al vermoeden kunt dat het op een vrijdagavond na een (natuur)ramp van enige omvang gepubliceerd zal worden.
  Dit kabinet is nog op geen enkele manier te vertrouwen. Maak het uw omgeving duidelijk en

  stem ze weg.

  Als u dat niet doet zal blijken dat u uzelf heeft weggestemd. U wordt namelijk in uw gezicht uitgelachen door een kabinet dat op u neer kijkt. Ingewikkelder is het niet.

  DOOR  · 21 FEBRUARI 2019
  Veren Of Lood

  0 reacties :

  Een reactie posten