Vaker kinderleukemie bij hoogspanningskabel

Hollands Kroon - Breezand - De geplande aanleg van een hoogspanningskabel van 150.000 volt in Breezand kan inderdaad een verhoogde kans opleveren op leukemie bij kinderen.
Mike Deutekom 17-12-2018

Dat blijkt uit algemene onderzoeken naar de gevolgen van elektromagnetische velden door de gezondheidsraad.
Uit de analyses van de Gezondheidsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - blijkt dat er waarschijnlijk een hoger risico is op kinderleukemie naarmate de afstand kleiner en de magneetveldsterkte hoger is. Bij kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan een gemiddelde magneetveldsterkte (straling) van 0,3 tot 0,4 microtesla of meer, lijkt het risico op leukemie naar schatting ruim twee en een half keer zo hoog als bij kinderen die aan ’achtergrondstraling’ onder dat niveau worden blootgesteld. Hoewel de onderzoekers van de Gezondheidsraad bij het inschatten van de risico’s te maken hebben met een ’aanzienlijke onzekerheid’ in de gegevens, achten ze de kans klein dat er in werkelijkheid geen verhoogd risico is.

Voorzorg

Het Rijk adviseert gemeenten, provincies en netbeheerders daarom een ’voorzorgsbeleid’ te voeren, waarbij ’zoveel als redelijkerwijs mogelijk’ moet worden voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin kinderen langdurig worden blootgesteld aan door hoogspanningslijnen opgewekte magnetische velden die gemiddeld over het jaar sterker zijn dan 0,4 microtesla.
In Breezand vrezen 34 huishoudens dat de aanleg van de hoogspanningskabel naar het eindstation in Anna Paulowna boor hen gevaarlijke gevolgen kan hebben. ,,Zes huizen aan de Molenvaart liggen binnen zestig meter van de toekomstige kabel’’, laat woordvoerder Tineke van Zeijl desgevraagd weten. Die afstand is minder dan de zone die voor de bovengrondse hoogspanningslijn van Oterleek naar Anna Paulowna wordt gehanteerd.
Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft men zelf geen minimum afstanden die worden gehanteerd bij de aanleg van nieuwe hoogspanningskabels. De woordvoerder van het RIVM verwijst naar het advies van de gezondheidsraad.
Bij Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, was de woordvoerder gisteren niet bereikbaar voor vragen over de veilige afstand tussen de nieuwe kabel en de bestaande gebouwen langs het kabeltracé. Ook kon dus niet worden gevraagd hoe die afstand wordt vastgesteld, welke berekening daarvoor wordt gehanteerd en wat er gebeurt als er woningen - zoals de zes langs de Molenvaart in Breezand - mogelijk binnen die zone met hogere straling staan.
De omwonenden willen dat de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek in laat stellen, voordat er vergunning wordt verleend.

3 reacties :

Anoniem zei

Gevaarlijk of niet voor jonge kinderen, dit college zal echt hun vrienden van Tennet teleurstellen door ze een vergunning te weigeren.

Het zal nog wat gaan worden de komende jaren als de gehele stroom infrastructuur op de schop moet want het huidige net is bij lange na niet berekend op een drievoudige afname door huishoudens en bedrijven van stroom zoals de meeste onrealistische partijen willen, uitgezonderd FvD en PVV.
Misschien weet Groen Links de oplossing?

Anoniem zei

De afstand is 50 meter van de hart van de kabels. Maar er staan nu ook huizen daar binnen en daar wordt ook niks voor gedaan. Alleen als je recht onder de kabels zit kon je van de uitkoop regeling gebruik maken. De rest kan er naar fluiten Geld kwestie dat is belangrijker dan een mensen leven.

Mr. X zei

Zowel het eco-fascisme (huidige gedaante van socialisme) noch het kapitalisme hebben zich ooit gestoord aan mensenlevens en visie daarop. Verblind door hun utopieën zijn beide rücksichtloos en wreed gebleken in de recente historie.

Een reactie posten