Krimp? De Kop krijgt er juist inwoners bij. Ja, nóg wel

Datum:
 • zondag 30 december 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Noordkop - Wat nou krimp? De Kop van Noord-Holland sluit dit jaar af met vrijwel net zo veel inwoners als aan het begin.
  Hedzer Faber 30-12-2018
  De CBS-cijfers van december zijn er uiteraard nog niet, maar als we die van november vergelijken met de gegevens van een jaar eerder, is het beeld duidelijk.
  Den Helder krimpt wel degelijk; 265 inwoners minder in een jaar tijd, Texel en Hollands Kroon zijn zo goed als stabiel en Schagen krijgt er in een jaar tijd netto meer dan tweehonderd inwoners bij.
  Als je wegcijfert dat er in Den Helder sinds kort minder vluchtelingen worden opgevangen, dan zijn we hier in de Kop minimaal stabiel.
  Er is ook een vestigingsoverschot: het schommelt een beetje per maand maar er komen per saldo iets meer mensen naar de vier Noordkopgemeenten dan er vertrekken. Het aantal mensen dat zich hier vestigt vanuit een andere gemeente neemt toe in alle vier gemeenten.
  Onder druk van de overspannen woningmarkt van de Randstad en de regio Alkmaar neemt ook hier de vraag toe. Veel kernen in de regio roepen om meer woningen. Op Texel bijvoorbeeld, Huisduinen, dorpen als Sint Maarten en Schagerbrug.

  ’Anticipeerregio’

  Toch staat de Kop van Noord-Holland per 2019 weer op het ministeriële lijstje van krimp- en anticipeerregio’s. Dat is een belangrijke nuance.
  De Noordkop ís nog geen krimpregio, maar we moeten er wel op anticiperen dát het gaat gebeuren. Dat denkt Economische Zaken en dat denken ook de gemeenten en de provincie, die met het investeringsprogramma De Kop Werkt dat proces proberen te vertragen of verzachten.
  Maar wat is er dan aan de hand? Hoe kan het dat woningnood dreigt en krimp tegelijk? Je zou zeggen dat het ene probleem het andere oplost. Immers, als de bevolking krimpt, blijven er vanzelf huizen over.

  Andersom

  Maar het is juist andersom. Als er geen aantrekkelijke woningen zijn voor de eigen jongeren, vertrekken ze zeker.
  Want dát is nu gaande: vergrijzing. Dat het aantal inwoners nog niet achteruit holt, komt doordat we steeds ouder worden. Tussen 2013 en 2018 nam het percentage 65-plussers in de Noordkop toe van 18,5 naar 22 procent. In slechts vijf jaar tijd kwamen er netto 1069 tachtigplussers bij op een totale bevolking van 164.000.
  De groep van vijftien tot 65 jaar nam in dezelfde periode met twee procent af en het zijn vooral de jongeren die vertrekken. Daardoor gaan we per 2030 onherroepelijk krimpen, is de voorspelling.

  Ouderenzorg

  Met tal van praktische problemen. Hoe moet het in de ouderenzorg bijvoorbeeld als er steeds minder werkenden in de Noordkop wonen en steeds meer gepensioneerden?
  Met onder meer De Kop Werkt zet de regio in op een attractiever woon-, werk- en leefklimaat. Maar dan moeten er ook huizen zijn om in te wonen, zeker voor de starters op de woningmarkt. Voor bijvoorbeeld de jonge technici voor wie het werk in dit gebied nu al voor het oprapen ligt, zoals bij het Marinebedrijf.

  Nauwelijks kans

  De ING Bank deed dit jaar onderzoek naar de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt en concludeerde dat als je een huis zoekt voor twee-ton-en-een-beetje, je in Nederlands 25 grootste steden nog nauwelijks kans maakt.
  Deze krant zette dit najaar op een rij wat er nog aan nieuwbouwprojecten op stapel staat. Duizenden huizen worden er de komende jaren opgeleverd. De vraag is voor wie.
  Als je nu op huizensite Funda kijkt,worden er 388 nieuwbouwwoningen aangeboden in de Kop. Slechts 65 daarvan zijn haalbaar voor starters.

  Noordhollands Dagblad  4 reacties :

  Anoniem zei

  Allemaal onzin die wordt geventileerd door het Noord Hollands Dagblad.
  Dat er geen krimp is komt doordat we als landje jaarlijks 200.000 moslim vrienden en vriendinnen binnenhalen en die we dag ook nog eens moeten verzorgen, immers die tere zieltjes laten liever de ongelovigen het werk doen.

  Anoniem zei

  Nederland is overvol, een krimp met zeven miljoen inwoners zou een goede zaak zijn om de leefbaarheid te vergroten. Dan herstelt de balans ook weer qua wat iemand aan m2 aan leefruimte nodig heeft. Kan de hoogbouw stapje voor stapje teruggebracht worden in grote steden want het is zeer ongezond om met elkaar in blokkendoos te wonen.

  Anoniem zei

  De media (in opdracht van de politiek) laat weten dat het aantal ILLEGALE migranten terug is gelopen.
  Dat zal wel kloppen maar ze vermelden dan weer niet dat het aantal(zogenaamd Legale migranten) migranten fors is toe genomen, vandaar ook dat de doorstroming voor een woning fors is gestegen, natuurlijk ten koste van autochtone jongeren, maar ook ouderen. Gesloten asielzoekers centra moeten weer heropend worden. Zo worden we keer op keer door regering en media in de maling genomen.

  Zorro zei

  Krimp gelukkig toch niet? Mooi voor huisjesmelkers, makelaars en aannemers. Kunnen ze net als in Amsterdam binnenkort €1000 vragen voor een huur appartement van 50m2. Daar zorgen VVD, CDA en PvdA&Co wel voor; hou jij ze arm, dan houd ik ze dom.

  Een reactie posten