Coalitie moet forse veer laten

Datum:
 • donderdag 6 december 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Den Helder - Om uit de greep van preventief toezicht door de provincie Noord-Holland te blijven, gaat de gemeente Den Helder opnieuw snijden in de kosten. Casper Duin 6-12-2018

  Voor het dichten van een structureel tekort van €778.500, moet de gemeente onder meer de post ’ruimtevragers nog in te vullen’ halveren.

  Dit ’potje voor politieke presentjes’ geldt als een van de paradepaardjes van de Helderse coalitie, dat graag geld wil vrijhouden voor nieuw, fris beleid. In gezamenlijkheid zou de raad zich, buigen over de verdeling van dit jaarlijkse bedrag van €1.500.000.

  Toezicht

  De provincie heeft de raad echter laten weten dat er preventief toezicht voor de gemeente dreigt wanneer er geen voorstellen komen om de meerjarenbegroting (2019-2022) sluitend te krijgen.
  Daarin zou Den Helder het jaar 2022 afsluiten met een tekort van €313.000. Tevens is er een bedrag van €465.500 uit het sociaal domein opgenomen in de begroting. Dat pikt de provincie niet; die ziet dit niet als structurele dekking. Dus is er een tekort van bijna acht ton. Daardoor moet de gemeenteraad snel actie ondernemen om plannen te smeden voor het structurele gat van €778.500. Om zodoende niet onder curatele te worden gesteld.
  Dat geld kan er komen door structureel te snijden in het vrijgehouden potje voor de zogeheten ruimtevragers.

  Nieuw beleid

  Voor 2019 was reeds besloten om het bedrag slechts voor de helft te benutten. Nu ligt er een voorstel om voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van deze post 685.000 euro te gebruiken om de begroting sluitend te maken. Daarmee is van de oorspronkelijke anderhalf miljoen nog ruim de helft over voor nieuw beleid.
  Bij de kadernota zal de raad zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de diverse ambities te vervullen.
  Het tweede voorstel is het jaarlijks schrappen van twee voltijdbanen binnen het sociaal domein vanwege de vermindering van taken. Dat zou een besparing van €130.000 opleveren.
  ,,Op zich is dit een verstandige reactie’’, meent raadslid Henk Mosk (D66). ,,Beter dan hetgeen het college eerst van plan was om na de gemeenteraad weer zelf om tafel te gaan met gedeputeerde Joke Geldof. Met het idee om weer argumenten uit te wisselen. Het gemeentelijk apparaat is tot dusverre buiten beschouwing gebleven, maar ook het ambtelijk apparaat - qua huisvesting en personeel - zal moeten bijdragen aan bezuinigingen die geld vrijmaken voor nieuw beleid.’’
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten