Angst voor straling van hoogspanningsleiding

Hollands Kroon - Breezand - 'Grotere kans op kanker bij hoger stralingsniveau'
Mike Deutekom 13-12-2018

34 huishoudens in Breezand willen dat er een onderzoek komt naar het te verwachten stralingsniveau van een nieuwe hoogspanningsleiding van 150.000 volt. De buurtbewoners vrezen dat ze door de nieuwe leiding gezondheidsrisico's lopen.

Woordvoerster Tineke van Zeijl doet namens de buurtbewoners een beroep op de gemeenteraad van Hollands Kroon om een onafhankelijk ingenieursbureau de gevolgen voor de volksgezondheid in kaart te laten  brengen.,,Dat onderzoek zou moeten worden uitgevoerd voordat de vergunning wordt verleend. Volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moet her stralingsniveau, veroorzaakt door het magnetische veld rond de leiding, jaarrond gemiddeld onder de 0,4 microtesla blijven. Is dat niveau hoger, dan kan dat leiden tot leukemie en het ontwikkelen van hersentumoren, waarbij met name kinderen hiervoor gevoelig zijn."

Datacentra

 Netwerkbeheerder Tennet heeft bij Hollands Kroon een vergunningaanvraag ingediend om de ondergrondse hoogspanningskabel te mogen aanleggen naar het eindstation in Anna Paulowna. Die leiding is nodig om het elektriciteitsnetwerk in de Noordkop te verbeteren in verband met de aanleg van het Windpark Wieringermeer en de bouw van de datacentra van Microsoft en Google in de Wieringermeer.

Wethouder Theo Groot geeft aan dat de 'aanvraag in behandeling is'. Een gezondheidsonderzoek maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag.

Noordhollands Dagblad
3 reacties :

Dekker zei

Er hoeft helemaal geen onderzoek naar de gevolgen van straling worden gedaan want al lang is bekend dat straling gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat het schadelijk is dus waarom niet even dat rapport opgevraagd want de zogenaamde onafhankelijke onderzoeken stellen geen barst voor. Betaal als opdrachtgever genoeg aan het "onafhankelijke" onderzoeksbureau en je krijgt als opdrachtgever de uitkomst zoals gewenst is en ook niet onbelangrijk, die onderzoeken kosten allemaal erg veel tijd.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaar-straling-hoogspanningskabels-erkend~be84c8ef/

Anoniem zei

Er is een "ja, tenzij"-beleid in HK, maar de wethouders zien nooit een "tenzij", dus die vergunning wordt verleend, of er nu wel of geen gezondheidsrisico's zijn. Dat interesseert ze geen barst, ook al staat in het coalitieakkoord dat de burger voorop staat.

Anoniem zei

Daar hebben ze ook geen rekening gehouden mee bij de aanleg van het trafo station bij 't Veld Daar is het ook aangedragen. Geld is belangrijker

Een reactie posten