Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio

Datum:
 • woensdag 28 november 2018
 • in
 • Categorie: ,

 • Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan 6 grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). 
  26 november 2018
  Dankzij financiële steun van het fonds wordt voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio. De projecten die door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, investeren duurzaam in natuur, toerisme, landbouw en energie. Zo start een grootschalig onderzoek naar het ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee. Ook vindt een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.
  "Wat vooral opvalt is het innovatieve karakter van de projecten en de samenwerking die partijen zoeken om plannen te realiseren", aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. "Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied."
  De 6 projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken.

  Slow Mill

  Voor de kust van Texel zal een pilot worden uitgevoerd met de Slow Mill, waarbij uit de golfslag van de zee duurzame energie wordt gewonnen. Tijdens de proef krijgen 100 huishoudens groene stroom van de Slow Mill.
  Als de pilot goed uitpakt, wordt gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie.
  Voor de pilot is € 4 miljoen beschikbaar, waarvan € 2,5 miljoen vanuit het Waddenfonds.

  Onderzoek bodemleven Waddenzee

  De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten voeren de komende 4 jaar een groot onderzoek uit naar herstelmaatregelen van het bodemleven in de Waddenzee.
  Door onder andere milieuvervuiling en bodemberoerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee aangetast. Het onderzoek moet aantonen hoe op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren kunnen terugkeren in de Waddenzee.
  Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en fourageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden. De kosten van het onderzoek zijn bijna € 6,5 miljoen. Het Waddenfonds draagt ruim € 4 miljoen bij.
  Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied ontwikkelen.

  Provincie N-H


  3 reacties :

  Anoniem zei

  Natuurmonumenten en milieu-activisten van de Rijks Universiteit Groningen/NIOZ krijgen 4 miljoen euro Waddenfonds-subsidie om 'onderzoek' te doen waar de uitkomsten van tevoren al vaststaan. Garnalenvisserij wordt door Henk Staghouwer (gedeputeerde Provincie Groningen) op 1 voet 'geframed' met 'milieuvervuiling' waardoor 'het ecosysteem is aangetast'; maar definieer dan wat 'aantasting' is en hoe je dat meet, ten opzichte van welke nul-lijn? Ze bereiden kortom een stok voor dat je uit naam van 'de wetenschap' meer garnalenvissers uit bedrijf kan werken volgens het credo 'Ik lieg, hij loog, wij ecologen'. Daar helpt je MSC-labeltje niet tegen. Ook mag het straatarme Natuurmonumenten (200 miljoen euro belegd vermogen) 1,25 miljoen euro beuren voor vastgoed-ontwikkeling op Schiermonnikoog. De Kop van Noord Holland gaat economisch harde klappen als de garnalenvisserij op de Waddenzee verboden wordt, en dat dit gaat gebeuren staat nu al vast. Vervolgens zal men met soortgelijke onderzoeken ook de Noordzee kustzone dichtgooien voor de garnalenvisserij.

  Dekker zei

  "Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied."

  Zoals gewoonlijk bij dit soort gesubsidieerde instellingen is het allemaal wensdenken, het hoofdthema is tegenwoordig het onderwerp "Duurzaam".

  Energie uit golfslag, getijdestroom, enz. het klinkt allemaal heel leuk maar het is een druppel op een gloeiende plaat en dus zinloos terwijl het heel veel geld kost.

  Als het Waddenfonds zo begaan is met de natuur in en rond het Wad zou het misschien verstandig van ze zijn om eens te kijken naar de gigantische vervuiling van water en grond in de naastgelegen gebieden van de Waddenzee en zorg er dan voor dat vervuilende bedrijven verkassen naar elders, maar zover is het Waddenfonds nog niet, dat kost ze teveel subsidie van Provincie, Gemeentes en Den Haag.

  De garnalenvissers op de Waddenzee zullen wel weer de dupe worden omdat die de grond omwoelen met vissen. Ze moeten toch weer een zondebok hebben?

  Zorro zei

  Wat een gezwam; het Waddenfonds investeert. Buiten het gegeven dat de schrijver van het artikel niet weet wat ínvesteren betekent, komt dit geld ook nog eens van een fonds wat overeind gehouden wordt met overheidsbijdragen en, voor de belasting aftrekbare posten van derden. En dat geld wordt 'geïnvesteerd' in hobby's voor ambtenaren en kruiperige ondernemers, die de wereld gaan verbeteren.

  Een reactie posten