Onheilsprofeten

Datum:
 • dinsdag 20 november 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Al dat doempreken is onuitroeibaar.


  Een bijdrage van Jeroen Hetzler.
  Onze planeet wordt bewoond door ontelbare levens-vormen. Een van die levensvormen is de onheilsprofeet. De onheilsprofeet is instinctief gericht op het vergallen van de levensvreugde en het optimisme van diens overige planeetbe- woners. Dit doet de onheilsprofeet al sinds Bijbelse tijden. De moderne onheilsprofeet kan evenmin iets anders dan ‘waarschuwen’ voor de in diens ogen vermeende catastrofale gevolgen van menselijke zonden zoals welvaartsverbetering, stijgende levensverwachting, dalende kindersterfte etc. We kennen hem ook als de Zwarte Zwadderneel in de Bommelverhalen van Maarten Toonder.

  Het blijft een in mijn ogen opmerkelijk fenomeen dat de moderne verlichte mens zich steeds weer door onheilsprofeten laat bedotten en bereid is tot boetedoening om vergeving te krijgen voor zijn zonde dat hij als mens bestaat. Al dat doempreken is onuitroeibaar. Zie hieronder een selectie uit al die profetieën na enige inleidende constateringen:In de mythe van de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) herkennen wij de zoveelste onheilsprofeet in de gedaante van o.a. Maurice Strong. Zijn visie was fundamenteel ideologisch van aard, planeconomisch wel te verstaan, en doortrokken van de bekende misantropie waarmee zijn schare volgelingen behept is.
  The Project
  The advocates for massive public policy action to fight climate change have chosen fear as their primary tool to convince the public to follow them. Hence they are “alarmists.” They are almost always Leftists, seeing climate change as the path to gaining power to implement their ideology. Using their control of the news media, academia, and climate science institutions, they have bombarded America with terrifying forecasts of climate doom. And they have terrified people. Scared, they believe all sorts of stories. They are immune to facts and logic. They believe with passionate intensity claims that are easily and immediately proven false, such as The North Pole is now a lake! – Are you afraid yet?
  De belangrijkste karakteristiek van dergelijke profetieën is dat zij nooit uitkomen. Maar ondertussen lopen lieden als Al Gore, de milieubeweging en niet te vergeten het groene bedrijfsleven financieel binnen hand in hand gaand met groeiende politieke invloed. Thans maken het VNO-NCW, GroenLinks, D66, CU, Greenpeace en milieudefensie in Nederland de dienst uit.
  We kennen al jaren een ware tsunami van profetieën. Over hongersnood bijvoorbeeld deze:
  The battle to feed all of humanity is over. In the 1970s hundreds of millions of people will starve to death in spite of any crash programs embarked upon now. At this late date nothing can prevent a substantial increase in the world death rate.”
  De wereld “zucht” nog onder deze immense ‘catastrofe’. Mevrouw Notenboom kan er ook wat van maar dan over de Noordpool.

  Zo stelde zij samenvattend:
  1. In december 2016 dat de beide polen ijsvrij zouden zijn in 2017 terwijl hier in 2017 geen sprake van bleek.
  2. In februari 2018 over de expeditie in 2017 dat het kantelpunt al was overschreden oftewel de Noordpool gaat onherroepelijk naar de knoppen.
  3. In maart 2018 over diezelfde expeditie in 2017 dat er nog maar 4 jaar zouden resten voordat de Noordpool naar de knoppen zou gaan. Dus nu 3 jaar resterend.
  Zie hier
  Aansluitend over de welbekende kantelpunten:
  Climate tipping points are like buses. We miss one, and another comes alone soon. Journalists’ fabulous amnesia means that these forecasters are never held to account for their failures. Such as this from the AP, 29 June 1989.
  A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000. Coastal flooding and crop failures would create an exodus of ″eco-refugees,′ ′ threatening political chaos, said Noel Brown, director of the New York office of the U.N. Environment Program, or UNEP. He said governments have a 10-year window of opportunity to solve the greenhouse effect before it goes beyond human control.”
  Toe maar het kan niet op met al die rampen. Het is alsof ik Minnesma hoor prediken. Hier zijn een paar tips voor uw kalender:
  A secret report, suppressed by US defence chiefs and obtained by The Observer, warns that major European cities will be sunk beneath rising seas as Britain is plunged into a ‘Siberian’ climate by 2020. Nuclear conflict, mega-droughts, famine and widespread rioting will erupt across the world. The document predicts that abrupt climate change could bring the planet to the edge of anarchy as countries develop a nuclear threat to defend and secure dwindling food, water and energy supplies. The threat to global stability vastly eclipses that of terrorism, say the few experts privy to its contents. ‘Disruption and conflict will be endemic features of life,’ concludes the Pentagon analysis. ‘Once again, warfare would define human life.’ …
  En:
  Already, according to Randall and Schwartz, the planet is carrying a higher population than it can sustain. By 2020 ‘catastrophic’ shortages of water and energy supply will become increasingly harder to overcome, plunging the planet into war. …So dramatic are the report’s scenarios, Watson said, that they may prove vital in the US elections.”
  Of:
  Not long after civilization fails – and certainly by mid-2026 – the planet will harbor no humans.”
  Bron: hier en hier.
  Toe maar, onze zelfbenoemde Zwarte Zwaddernelen krijgen er maar niet genoeg van. Mooie geruststellende woorden, die al dat pessimisme weerleggen, kunnen wij vinden in de boeken van Steven Pinker Enlightment Now en van Hans Rosling Feitenkennis. Dit zijn daarom interessante boeken omdat met name de milieubeweging ons een wereldbeeld opdringt dat 60 jaar verouderd is en dat niet vergelijkbaar is met de spectaculaire vooruitgang sindsdien – en al veel eerder natuurlijk.
  Ook dit is doemdenkenn niet zelden voortvloeiend uit eigenbelang. We kennen nog meer lijsten en voorbeelden van niet uitgekomen rampen. Zie hier en hier. Natuurlijk mogen de verdwenen 50 miljoen klimaatvluchtelingen niet ontbreken. Zie hier
  Tot slot van de gefaalde profetieën is deze opmerkelijk omdat hier een nieuwe ijstijd wordt gevreesd, jawel. De ‘voorspelde’ nieuwe ijstijd in 1972. Net zo “vast als een huis” als onze huidige onbetwistbare tegenhanger: de catastrofale opwarming, ook over ongeveer een eeuw.
  Bron: hier
  We kunnen vaststellen:
  1. De autoriteit van de onheilsprofeet berust op een illusie, en
  2. we kunnen de klimaatonheilsprofeet en diens volgelingen beschouwen als anti- maatschappelijk en anti-duurzaam.
  Derhalve geldt onverkort:
  Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.


  0 reacties :

  Een reactie posten