Kansen en risico’s windparken op zee

Datum:
 • maandag 5 november 2018
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Den Helder - Grote veranderingen op de Noordzee, zoals de bouw van windparken, bieden een kans om een nieuwe balans te creëren, waarbij natuur en gebruik samengaan.
  Arie Booy 5-11-2018

  Dat stelt stichting De Noordzee in een rapport over windenergie.
  Stichting De Noordzee is al 35 jaar actief voor bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. In een diepgaande studie over de risico’s en kansen van meer windenergie op zee houdt de organisatie een pleidooi voor meer onderzoek naar de gevolgen van het bouwproces dat gaande is.
  Voor een havenstad als Den Helder is de toekomst van windenergie economisch van belang. Vissers en milieu-deskundigen wijzen daarentegen op de keerzijde van het veranderen van de Noordzee in een industrieel gebied voor windenergie. Al die zwaaipalen kunnen gevolgen hebben voor de fauna in de regio. Zeker voor het Waddengebied dat een pleisterplaats is voor miljoenen trekvogels.
  Naast vogels kunnen ook vleermuizen in botsing komen met de turbines en zo hun habitat verliezen, waarschuwen de samenstellers van het rapport. Daarnaast worden zeezoogdieren en vissen gehinderd tijdens de bouw, vanwege het geluid dat vrijkomt bij het heien. Onderzoek laat zien dat maatregelen noodzakelijk zijn om het effect van onderwatergeluid op bruinvissen aanvaardbaar te houden. Het zou kunnen dat de Noordzee in 2050 voor twintig procent uit windparken bestaat. De enorme schaal waarop windparken worden ontwikkeld, zorgt er voor dat de ecologische gevolgen moeilijk te voorspellen zijn, waarschuwt de stichting.
  De Noordzee-directeur Floris van Hest: ,,De zee zal door de groei van windparken een steeds grotere rol spelen in onze energievoorziening. Het is belangrijk dat zowel deze kansen als de risico’s de komende tijd voldoende worden geadresseerd”, vindt de bestuurder.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten