Geluidsonderzoek in Groningen en Drenthe heeft last van windmolens

Datum:
 • zondag 18 november 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Groningen - De Rijksuniversiteit Groningen vreest dat de discussie over grote windparken kan doorwerken in het onderzoek naar de gevolgen van laagfrequent geluid.
  Om die reden wil de RUG niet uitgebreid ingaan op het onderzoek. ,,We willen het verloop niet laten beïnvloeden door externe factoren’’, zegt onderzoeker dr. Janneke Koerts van de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
  Zij doelt op het verhitte debat over nut en noodzaak en de verdeling van lusten en lasten bij grote windparken. Mensen zouden erdoor kunnen worden beïnvloed.

  Laagfrequent geluid

  De RUG onderzoekt of mensen die laagfrequent geluid (LFG) waarnemen meer problemen hebben met concentratie, geheugen, planning en organisatie, dan degenen die geen hinder ondervinden van deze zoem- en bromtonen.
  LFG verwijst naar geluidsgolven die rond of onder de gehoorgrens liggen (onder 125 Herz). In toenemende mate zijn er door de mens gemaakte bronnen die LFG veroorzaken zoals verkeer, turbines, pompen of industriële machines. Volgens Koerts hebben zich tussen de 200 en 300 mensen gemeld voor deelname aan het onderzoek. ,,Dat aantal heeft ons verrast. Ze krijgen vragenlijsten. Daarna gaan we ze bezoeken.’’

  DvhN

  0 reacties :

  Een reactie posten