Advocaat Rob Scholte eist vernietiging koopcontract postkantoor

Datum:
 • zaterdag 3 november 2018
 • in
 • Categorie:
 • Den Helder - De advocaten van kunstenaar Rob Scholte gaan de rechter vragen de koopovereenkomst tussen de gemeente Den Helder en bouwbedrijf A. Tuin voor het postkantoor te vernietigen.
  Delano Weltevreden 3-11-2018
  Volgens advocaat Benno Friedberg is er sprake van ongeoorloofde staatssteun: ,,Het pand is voor 650.000 euro aan Tuin verkocht. In de notariële akte staat dat Tuin 326.000 euro heeft betaald en dat de gemeente hem voor het restant, 324.000 euro, een lening verstrekt. De gemeente heeft steeds gezegd dat het pand aan Tuin is gegund op basis van de openbare inschrijving. Maar in de voorwaarden stond niets over de mogelijkheid van een geldlening. Tuin is dus bevoordeeld ten opzichte van andere gegadigden. Rob Scholte wilde het pand ook kopen, maar de gemeente heeft hem niet dezelfde mogelijkheid geboden. Er was dus geen sprake van een gelijk speelveld. De gemeente heeft onrechtmatig gehandeld. Wij gaan de rechter daarom vragen de koopovereenkomst te vernietigen.’’
  Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld: ,,Van een lening of staatssteun is geen sprake. De gemeente moest vóór levering asbest uit het pand verwijderen. Nadat over de koop overeenstemming was bereikt, is gebleken dat sanering ná levering om praktische redenen voor alle partijen voordeliger is. Daarom is een aanvullende overeenkomst gesloten. Op grond daarvan ontvangt de gemeente een deel van de koopprijs voor de sanering en een deel erna. De notaris heeft ervoor gekozen om het nog te betalen bedrag in de akte op te nemen als een geldlening. Voor dat bedrag heeft Tuin een bankgarantie gesteld.’’
  Maarten de Wit (advocaat bij AKD) is gespecialiseerd in Europees en mededingingsrecht: ,, De centrale vraag hier zal zijn of de gemeente de projectontwikkelaar een voordeel verschaft indien zij hem een lening zou verstrekken ten behoeve van de aankoop. Zonder de details van deze zaak precies te kennen, komt het in de praktijk vaak aan op de beoordeling of de lening onder door een bank onder vergelijkbare voorwaarden zou zijn verstrekt. Als bijvoorbeeld een gepaste rentevergoeding en/of voldoende zekerheden zijn gevraagd, hoeft geen sprake te zijn van verboden staatssteun.’’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten