Nederland-suïcide BV

Datum:
 • zaterdag 4 augustus 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Ik zou het voorgenomen klimaatbeleid niet beter kunnen omschrijven.

  Woensdag 1 augustus 2018
  Gastbijdrage van Jeroen Hetzel

  Ik zou het voorgenomen klimaatbeleid niet beter kunnen omschrijven. Ook Elsevier laat zich in soortgelijke termen uit. Zie hier. (ik vrees achter een betaalmuur).
  Het komt erop neer dat: “Nederland zijn welvaart op het spel zet om de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering. Als het ombouwen van woningen al in de honderden miljarden gaat lopen, dan is het reëel voor de hele klimaatneutrale operatie van het derde kabinet Rutte uit te gaan van duizenden miljarden euro’s.”
  Ook dit artikel in de Limburger bevestigt dit. Zie de bijlage.
  Zo valt te lezen: Als CO2-reductie het klimaat al verandert, dan is de bijdrage van Nederland daaraan, hoe goed we ons best ook doen, volstrekt te verwaarlozen en met de beste wil van de wereld niet waarneembaar. Het is minder dan ruis. Als klap op de vuurpijl moeten we nu van gas los. De idiotie van deze maatregel is onnavolgbaar. Toen het ernaar uitzag dat het eigen risico voor de zorgverzekering met een paar euro per jaar verhoogd zou worden, was het land te klein, de kabinetsvoorstellen om het lage btwtarief te verhogen, werden betiteld als asociaal omdat dit gezinnen een paar tientjes per jaar gaat kosten. Van gas los betekent een kostenpost van duizenden euro’s, misschien wel tienduizenden per gezin. Nogmaals: voor een niet waarneembaar klimaateffect.
  Dit lijken mij correcte vaststellingen. Wat ooit begon als het misleidende PR-sprookje van gratis energie, loopt nu uit op een financiële en welvaartscatastrofe. De AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is een sprookje, een weerlegde hypothese. De kosten echter om de illusie van dit sprookje in stand te houden brengen elke natie onherroepelijk aan de bedelstaf. Er bestaat immers geen klimaatprobleem. Duurzaam genoemde energiebronnen bovendien zijn dermate inferieur dat deze geen rol van betekenis kunnen spelen.
  Het valt daarom te verklaren tot welke irrationele strapatsen alarmistische belanghebbenden zich laten verleiden om die mythe van de catastrofale opwarming door ’s mensens schuld in leven te houden. Het fiasco van het alarmisme vertaalt zich in de falende klimaatmodellen die weinig anders verschillen van het gefaalde Rapport aan de Club van Rome (Groep industriëlen!), de gemanipuleerde hockeystickgrafiek van Mann en diens kliek, de zonder enige uitzondering gefaalde rampenvoorspellingen sinds de afgelopen 45 jaar, het succes van de ijsbeerpopulatie, het miskennen van de AMO-cyclus wat het poolijs betreft, zie hier, homogenisatie van data als methode om onwelgevallige data weg te moffelen, zie hier. Wel erg toevallig dat al die o zo noodzakelijke aanpassingen hun eigen hockeystickjes creëren om maar vooral te laten zien dat de mens toch echt schuld draagt aan hongerende negerhummeltjes, de Syrische burgeroorlog, de gelukszoekers, teruglopende bijenbestanden, uitstervende duinkabouters &c.
  Kortom, de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworden tot een onwetenschappelijke grabbelton aan gratuite angstzaaierij wat ook het enige doel is van de achterliggende kliek om hun subsidie veilig te stellen (universitair; KNMI, NPO; milieubeweging), alle in welwillende dienst van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex. Dus wat is leidend: wetenschap of het verdienmodel hand in hand met een ondemocratische Klaveriaanse ideologie die miljarden subsidie garandeert ten koste van de burger? Dit lijkt mij een interessant onderwerp voor de verkiezingen, omdat de rol van democratie door het Klimaatakkoord in de verdrukking raakt getuige de uitingen van de heren Nijpels en Samsom.
  Het stemt mij niet gerust. Ik vrees namelijk dat in juridisch en moreel opzicht dubieuze organisaties als Greenpeace en Milieudefensie de dienst uitmaken in dit land. Dit lijkt mij een ongewenste situatie. Deze twee organisaties bij uitstek zijn er op uit om onze maatschappij te dwingen tot een economische zelfmoord. Ik herhaal daarom:
  Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Niet alleen wat betreft het klimaatbeleid is Nederland, maar heel de EU is krankzinnig met Nazi Merkel aan het hoofd. Op het gebied van migranten is het nog krankzinniger dan met het klimaat en dan vooral Duitsland met Nazi Merkel aan het hoofd. Hoe krankzinnig onze leiders zijn is te lezen in het volgende artikel, je gelooft het gewoon niet: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Duitsland-betaalt-vakanties-voor-vluchtelingen-naar-hun-thuislanden

  Anoniem zei

  Het is te krankzinnig voor woorden

  Terwijl hulp- en vluchtelingenorganisaties alles uit de kast trekken om te voorkomen dat migranten worden uitgezet naar hun landen van afkomst, omdat hun leven daar gevaar zou lopen, mogen ze er wel vakantie vieren.
  En wel volledig betaald door de overheid.
  Zulk krankzinnig overheidsbeleid verzin je niet,iemand die met vluchtelingen werkt bevestigt dat ze in hun thuislanden op vakantie zijn. Ze keren dus wel degelijk terug, maar voor een korte tijd.


  Als iemand op kosten van de overheid 21 dagen op vakantie gaat naar de plek waar hij is weggevlucht, dan zegt je gezond verstand dat het geen vluchteling zijn.
  De incompetentie van de overheid kent simpelweg geen grenzen meer.
  Zowel letterlijk als figuurlijk en dat blijkt in heel West Europa zelfs zo te zijn.

  Een reactie posten