De Nederlandse Vissersbond dient zienswijze in inzake windmolenpark Hollandse Kust (noord)

Datum:
 • zondag 5 augustus 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Visserijsector voelt zich niet serieus genomen

  De Nederlandse Vissersbond heeft een zienswijze ingediend inzake het geplande windmolenpark Kavel V Hollandse Kust (noord). Het windmolenpark is gepland in de Noordzee, zo’n 18,5 kilometer uit de kust van Bergen aan Zee, en moet 700 Megawatt op gaan leveren. Naar verwachting zal het park rond 2023 klaar zijn voor gebruik.

  Windenergie Hollandse Kust (Noord)

  Windmolenpark Hollandse Kust (Noord)

  Visserijsector voelt zich niet serieus genomen 

  Sinds medio 2017 lopen er gesprekken met betrekking tot het aanwijzen van de juiste locatie van het windmolenpark Hollandse Kust (noord). Visserijorganisaties worden betrokken bij deze gesprekken en pleiten van meet af aan voor het ontzien van belangrijke visbestekken, het maken van afspraken aangaande de onderlinge afstand tussen individuele windturbines en over het diep(er) in de zeebodem plaatsen en houden van de kabels van en naar windparken.
  “Bij het lezen van het Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) lijkt het alsof onze eisen niet serieus genomen worden of onder het tapijt worden geschoven door de windindustrie”, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter bij de Nederlandse Vissersbond.

  Een gebied met relatief hoge vangstopbrengst

  In het ‘Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)’ is namelijk letterlijk te lezen dat ‘het gebied dat verloren gaat voor visserij door de realisatie van een windpark in Kavel V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) een gebied is met een relatief hoge vangstopbrengst’, echter er ‘is besloten dat windenergie op zee prioriteit heeft boven de andere activiteiten, zoals visserij in het gebied’.

  Ongenoegen

  De Nederlandse Vissersbond uit in de zienswijze hun ongenoegen over deze gang van zaken. De visserijorganisatie betreurt het dat de Europese doelstellingen voor windenergie boven de belangen van de beroepsvisserij uitstijgen, terwijl er mogelijkheden zijn om het samen te laten gaan op dezelfde Noordzee. Nooitgedagt: “De Nederlandse Vissersbond is van mening dat de nog te ontwikkelen en te realiseren windparken op zee geplaatst zouden moeten worden in gebieden die weinig worden bevist.”

  Het gebied bevisbaar houden

  Daarnaast betoogt de Vissersbond in de zienswijze voor het compacter plaatsen van de windmolens, het dieper plaatsen van kabels en andere obstakels om zo het gebied bevisbaar te houden voor sleepnetvisserij en ook wil de Nederlandse Vissersbond een ruimere uitleg van het begrip ‘medegebruik van windparken’. Daarnaast zou de visserijorganisatie graag zien dat alle vormen van passieve beroepsvisserij direct worden toegestaan in de windmolenparken en niet alleen op basis van pilots.

  Wetenschappelijk onderzoek

  In de zienswijze pleit de Nederlandse Vissersbond ook voor meer en gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de gigantische windmolenparken op het zeeleven en de visstand. Volgens de Nederlandse Vissersbond is er nog onvoldoende (langjarig) onderzoek naar de effecten van windmolenparken en is het niet verantwoord om de ambitieuze groeiplannen door te zetten.

  Meer informatie   Nederlandse Vissersbond
  0 reacties :

  Een reactie posten