Teleurstelling over uitspraak Raad van State over Windpark Fryslân

Datum:
 • vrijdag 13 juli 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Een coalitie van natuurorganisaties en recreatieve organisaties heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de komst van windpark Fryslân. 13-07-2018  Uit de uitspraak van de Raad van State van afgelopen woensdag blijkt dit windpark toch binnen de bestaande wetgeving gebouwd te mogen worden. De betrokken organisaties* zijn teleurgesteld. Tegelijk roepen ze de overheid en initiatiefnemers van windparken op om bij toekomstige plannen voor plaatsing van windmolenparken goed rekening te houden met natuur, landschap en mensen.


  Negatieve effecten van Windpark Fryslân
  Het pleidooi van de natuurorganisaties was om duurzame energie zo vorm te geven dat de unieke natuurwaarden van het IJsselmeer niet zouden worden aangetast. Zij zijn van mening dat windpark Fryslân de openheid van het IJsselmeer aantast en beschermde vogels bedreigt. Dit werd ondersteund door onafhankelijk onderzoek. De Raad van State oordeelt nu dat deze effecten er weliswaar zijn, maar dat ze niet zo groot zijn dat de wet- en regelgeving windpark Fryslân verbiedt. In de komende tijd zal moeten blijken hoe groot de effecten in de praktijk zijn. Er is uitgebreide monitoring gepland om de effecten te meten. De coalitie zal die onderzoeken nauwlettend volgen.

  Grens is bereikt
  De natuur- en recreatieve organisaties maken zich daarnaast zorgen over de optelsom van dit windpark met andere parken in en om het IJsselmeer en langs de trekroutes van watervogels. Een park kan afzonderlijk misschien weinig effect hebben, maar de optelsom van windparken moet steeds worden gemaakt. Volgens de organisaties is de grens van wat het gebied aankan, bereikt. De organisaties roepen de overheid en initiatiefnemers van windparken op om dit totaaleffect op natuur en landschap in de toekomst beter te onderzoeken en sterk mee te wegen in het besluit om een windpark te vergunnen. Het is van groot belang dat we de energietransitie aanpakken met liefde en zorg voor onze natuur.

  *De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

  Waddenvereniging

  0 reacties :

  Een reactie posten